Oddajte pobudo

Pošiljanje sklepov in odločb po e-pošti

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MJU
  • 05. 08. 2022Pobuda objavljena
  • 05. 08. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 05. 08. 2022Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Predlagam, da pripravite priporočilo, občinam, da v vseh primerih kjer je to mogoče, dopise, sklepe, odločbe pošiljajo po e-pošti.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za javno upravo

»V skladu z ustavno zasnovo lokalne samouprave so slovenske občine pri svojem delovanju avtonomne, zato se samostojno odločajo o načinu pisarniškega poslovanja. Tako kot v drugih dejavnostih sodobne družbe se tudi uprava, tako državna kot občinska, modernizira in informatizira. Ministrstvo za javno upravo, pristojno za sistem lokalne samouprave in informacijske storitve javne uprave nima podatkov, na kakšen način slovenske občine poslujejo, saj tega niso dolžne poročati. Vsekakor pa so predstavniki združenj občin vključeni v priprave najbolj tehtnih dokumentov s področja digitalizacije, ki jih pripravljajo državni organi.

Odločitev o tem, v kolikšni meri in kdaj bodo določene postopke digitalizirali, je v domeni občin samih.  Za nekatere že obstajajo tehnični pogoji, za druge še ne, saj je stopnja digitalizacije povezana tudi z vlaganjem v strojno in programsko opremo občine. Pobudniku zato predlagamo, da svojo pobudo naslovi na občino, v kateri ima stalno prebivališče in od katere verjetno prejema obvestila, dopise in druge dokumente.«