Oddajte pobudo

Uvedba portala za prejete gotovinske račune

Področje: Finance
Pristojni organi: MF
  • 04. 08. 2022Pobuda objavljena
  • 04. 08. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 01. 09. 2022Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Gotovinski računi, ki so izdani na podjetje in plačani s kartico/gotovino in potem v papirnati obliki posredovani v računovodstvu še vedno predstavljajo administrativni problem, saj se računi veliko krat izgubijo, zbledijo ali se pozabijo predložiti v računovodstvu. Glede na to, da je na računu davčna številka podjetja, bi se lahko uvedel portal, kjer bi se zbirali vsi ti računi, računovodstvo pa bi si lahko željene račune digitalno preneslo, tako bi zmanjšali količino papirja, zmanjšali administrativni čas in se znebili izgub računov.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Minisrtsva za finance:

V zvezi s predlagano pobudo z vidika pristojnosti Ministrstva za finance pojasnjujemo, da je že sedaj po veljavnih predpisih, ki urejajo davek na dodano vrednost, omogočeno izdajanje elektronskih računov, ki so enakovredni računom v papirni obliki, in sicer ne glede na način plačila obveznosti iz naslova izdanega računa (gotovinsko ali negotovinsko plačilo). Izmenjava e-računov med poslovnima partnerjema – davčnima zavezancema in morebitnimi tretjimi osebami (npr. računovodskim servisom davčnega zavezanca) je odvisna od dogovora med poslovnima partnerjema, ki si e-račune lahko izmenjujeta prek obstoječih ponudnikov elektronskih storitev.

Izjema v zvezi z izmenjavo e-računov obstaja le v primerih poslovanja poslovnega partnerja s proračunskim uporabnikom, saj je v teh primerih, v skladu z Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. l. RS, št. 77/16 in 47/19), izmenjava e-računov obvezna in mora potekati prek Uprave RS za javna plačila.

Pojasnjujemo še, da je Ministrstvo za finance že predložilo predlog novega zakona o izmenjavi elektronskih računov in drugih elektronskih dokumentov, ki bo predvidoma obravnavan v drugi polovici 2022.

Dodatno pa opozarjamo, da je vsak davčni zavezanec odgovoren za vodenje in hrambo poslovnih evidenc in dokumentacije v skladu z davčnimi predpisi za namene nadzora nad pravilnostjo obračunavanja in plačevanja davkov.