Oddajte pobudo

Obvezna uvedba izmenjave e-dokumentov med podjetji

Področje: Finance
Pristojni organi: MF
  • 04. 08. 2022Pobuda objavljena
  • 04. 08. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 19. 08. 2022Pobuda sprejeta

Pobuda

Predlagam, da se uvede obvezna izmenjava oz. vsaj možnost za izmenjavo in ukinitev papirnega pošiljanja vsaj računov med podjetji. Podjetja katera se želimo digitalno transformirati se še namreč vedno srečujemo prav s problemom vhodnih prejetih papirnatih računov, ki bi jih raje prejemali v .xml obliki, ki nam omogoča lažjo in hitrejšo administracijo. Žal še veliko podjetij ne izdaja .xml e-računov.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za finance:

V zvezi s predlagano pobudo z vidika pristojnosti Ministrstva za finance pojasnjujemo, da so za namene DDV v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. št. 13/11 – UPB, 18/1178/1138/1283/1286/1490/1577/1859/1972/19196/21 – ZDOsk, 3/22 in 29/22 – ZUOPDCE; v nadaljevanju ZDDV-1), računi, izdani v papirni obliki in računi, izdani v elektronski obliki, med seboj enakovredni. Navedeno pomeni, da z vidika ZDDV-1 ali druge veljavne zakonodaje iz pristojnosti Ministrstva za finance za davčne zavezance ni ovir za elektronsko izdajanje računov in opustitev tiskanja ter izmenjave računov v papirni obliki.

Odločitev za uporabo elektronskih računov je odvisna izključno od dogovora med poslovnimi partnerji, ki si tako izdane račune lahko izmenjujejo prek obstoječih ponudnikov elektronskih storitev. Izjema v zvezi z izmenjavo e-računov obstaja le v primerih poslovanja poslovnega partnerja s proračunskim uporabnikom, saj je v teh primerih, v skladu z Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. l. RS, št. 77/16 in 47/19), izmenjava e-računov obvezna in mora potekati prek Uprave RS za javna plačila.

Dodatno pojasnjujemo še, da je Ministrstvo za finance že predložilo predlog novega zakona o izmenjavi elektronskih računov in drugih elektronskih dokumentov, ki bo predvidoma obravnavan v drugi polovici 2022.