Oddajte pobudo

Vse od doma - e-poslovanje

Področje: Promet
Pristojni organi: MzI
  • 13. 06. 2022Pobuda objavljena
  • 13. 06. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 04. 07. 2022Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

V RS sem se preselila iz Italije, tako da se meni zdi vse enostavno, hitro in učinkovito! Samo prejemanje navadne pošte je korak za časom. Postopke bi lahko še izboljšali, npr. podaljšanje prometne in vozniškega od doma - če imaš urejen tehnični pregled, dobiš šifro; s to šifro in št. zavarovalne police greš na spletno stran, plačaš s PayPal in urediš prometno. Prav tako vozniško: naložiš fotko, plačaš, podatki pa se preverijo avtomatično. Če je kak problem, ti pišejo na mejl. In ja, seveda: v RS se vse pošilja po pošti. Prosim, dajte ljudem možnost, da povsod izberejo e-poslovanje. Hvala!

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za infrastrukturo

Postopek izdaje vozniškega dovoljenja in njegovo podaljšanje ureja Zakon o voznikih v 59. in 60. členu, kjer določa natančne pogoje za podaljšanje veljavnosti oziroma izdajo za vozniškega dovoljenja.

Glede obrazca vozniškega dovoljenja je Republika Slovenija vezana na direktivo 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih z vsemi spremembami in dopolnitvami, ki v 1. členu določa, da države članice v skladu z določbami navedene direktive uvedejo nacionalno vozniško dovoljenje, ki temelji na vzorcu vozniškega dovoljenja Evropske unije, določenega v Prilogi I navedene direktive. Skladno z navedenim ni možna uvedba postopka izdaje vozniškega dovoljenja v elektronski obliki, saj se vozniško dovoljenje izda v fizični obliki, kot to določajo nacionalni in evropski predpisi.

V zvezi s podaljšanjem veljavnosti prometnega dovoljenja pojasnjujemo, da na spletni strani eUPRAVA že več let deluje postopek za elektronsko oddajo vloge za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja vozila. Naveden postopek  in delovanje je opisano na konkretni  strani: https://e-uprava.gov.si/podrocja/promet/vozniki-in-vozila/registracija-vozila.html.

Predlagano e-poslovanje namesto klasične pošte v konkretnem postopku ni možno, saj stranka prejme prometno dovoljenje v fizični obliki, kot določajo evropski predpisi.