Oddajte pobudo

Poenostavitev in pocenitev združevanja parcel

Področje: Kmetijstvo
Pristojni organi: MKGP, MOP, MP
  • 10. 06. 2022Pobuda objavljena
  • 10. 06. 2022Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Kot lastnik kmetijskih zemljišč na območju, kjer so bile v preteklosti parcele zelo razdrobljene, se trudim zmanjšati stroške kmetovanja. V ta namen se dogovarjam z lastniki sosednjih zemljišč in izvajam zamenjave parcel ali odkupujem tiste, ki so naprodaj. S tem sem dosegel bistveno zmanjšanje števila GERK-ov, število parcel pa sem ohranil oz. z nakupi povečal. Za ponazoritev: GERK s površino 1,3 ha vključuje več kot 20 parcel. Za združitev takega kompleksa bi moral naročiti parcelacijo, ki bi stala krepko preko 1000 EUR, kar pa je za kmetijska zemljišča neracionalno. Predlagam, da se uredi možnost administrativnega združevanja parcel, če lastnik to želi in iz zemljiške knjige izhaja, da je lastnik vseh parcel, ki imajo enak pravni status. Pogoj za to bi bil, da se mejni parceli dotikata na obodu več kot v eni točki (sta npr. soležni ali se nadaljujeta v isti liniji). Mogoče bi to uvedli brez zapletov za kmetijska zemljišča z enako vrsto dejanske rabe (kmetijska, gozdna ali obe mešana raba) in to pristojnost podelili kmetijskim svetovalcem za pretežno kmetijske parcele ali uradnikom na UE ali na GURS ali zavodu za gozdove za pretežno gozdne parcele, da ne bi prihajalo do zlorabe. Parcele z namensko rabo Območja stanovanj in druge specifične namenske rabe bi lahko izključili iz te možnosti. Strošek bi moral biti pavšalen - na vključeno parcelo cca 10 EUR. S tem bi se zelo zmanjšalo število parcel v evidencah, kar bi poenostavilo tudi druge postopke pri državnih organih, povečalo preglednost, poenostavilo cenitve oz. vrednotenje, obračune KD, davkov in podobno.

Odgovor še ni na voljo