Oddajte pobudo

Osebna izkaznica in naslov

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
  • 04. 05. 2022Pobuda objavljena
  • 04. 05. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 16. 05. 2022Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Pozdravljeni, nesmiselno se mi zdi, da je na osebni izkaznici še vedno nujen podatek o stalnem prebivališču, zraven pa se je pri novi biometrični izkaznici dodal še podatek o pošti in poštni številki. Glede na to, da je v veljavo stopila nova biometrična osebna izkaznica, kjer se ti podatki lahko razberejo preko ustreznih čitalnikov, saj je na njej tudi kvalificirano potrdila za elektronski podpis in sredstev elektronske identifikacije visoke in nizke ravni zanesljivosti, predlagam ukinitev navedbe podatka o stalnem naslovu, pošti in poštni številki. Gre za dodatni nepotrebni strošek državljanov, ko zamenjamo stalno prebivališče, saj je takrat potrebno zamenjati tudi osebno izkaznico.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za notranje zadeve

Uvodoma pojasnjujemo, da nabor podatkov na osebni izkaznici določa Zakon o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11, 41/21 in 199/21), ki v 6. členu določa, da se na osebno izkaznico vpisuje tudi stalno prebivališče ali začasno prebivališče ali oznaka, da državljan nima prebivališča (11. točka drugega odstavka). K podatku o stalnem oziroma začasnem prebivališču se na osebno izkaznico zapišeta tudi pošta in poštna številka (tretji odstavek).

Nove osebne izkaznice res vsebujejo pomnilniški medij (čip), vendar so na čipu zapisani samo podatki iz 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 12. točke drugega odstavka 6. člena[1], ne pa tudi podatek iz 11. točke, torej naslov posameznika. Predpostavka predlagatelja, da se naslov prebivališča lahko pridobi iz pomnilniškega medija, torej ne drži. Tudi v primeru, da bi bil na čipu zapisan podatek o naslovu, pa bi bil lahko zapisan samo naslov v času izdaje oseben izkaznice in po morebitni selitvi ter spremembi ne bi več ustrezal dejanskemu stanju (enako, kot ne ustreza več naslov, ki je zapisan v obliki vidno personaliziranega podatka na hrbtni strani kartice).  

Obrazec osebne izkaznice, ki vsebuje podatek o naslovu ter sam način izpis naslova, je določen tudi s Pravilnikom o izvrševanju zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 31/22). Dodatno je izdelava in personalizacija osebne izkaznice s podatkom o naslovu opredeljena v Okvirnem sporazumu o oblikovanju, izdelavi in personalizaciji osebnih izkaznic, ki je bil podpisan za obdobje 10 let, hkrati pa informacijski sistem za sprejem vloge in izdelavo osebne izkaznice z vsemi povezavami vsebuje podatek o naslovu posameznika in pravila njegovega izpisa.

Glede na navedeno, bi bila za realizacijo predloga potrebna sprememba zakona, pravilnika, okvirnega sporazuma in večji poseg v informacijske sisteme. Takšna sprememba pa ni sprejemljiva predvsem iz vsebinskih razlogov predloga, ki so vezani na pomen zapisa podatka o prebivališču na osebno izkaznico.

Osebna izkaznica je dokument, s katerim posameznik izkazuje svojo istovetnost in državljanstvo in nastopa v pravnem prometu, tako na območju Republike Slovenije, kot v drugih državah, kamor se z osebno izkaznico lahko potuje. Podatki, ki so navedeni na obrazcu osebne izkaznice pri tem veljajo kot ažurni podatki iz uradnih evidenc. Podatek o državljanstvu posameznika npr. nadomešča izdajo potrdila o državljanstvu, potek o osebnem imenu, spolu, datumu rojstva in kraju rojstva lahko nadomešča potrdilo o teh podatkih iz matičnega registra, podatek o naslovu posameznika, ki je naveden na osebni izkaznici, pa je enakovreden izdanemu potrdilu o prijavi prebivališča. V tem smislu nabor podatkov na enem dokumentu odpravlja potrebo posameznika, da pridobiva različna potrdila iz uradnih evidenc, ki bi jih sicer moral prilagati ob izkazovanju istovetnosti in pri nastopanju v pravnem prometu. Umik naslova prebivališča iz obrazca osebne izkaznice bi državljanom, ki spremenijo prebivališče res omogočil, da osebno izkaznico uporabljajo še naprej, njena dejanska uporabnost pa bi se bistveno zmanjšala za vse posameznike, saj bi morali pogosteje prilagati in pridobivati potrdila o prijavi prebivališča.

Ob tehtanju prednosti in pomanjkljivosti podanega predloga ocenjujemo, da je obstoječa rešitev ustrezna in pomembno zmanjšuje administrativne obremenitve pridobivanja potrdil iz registra stalnega prebivalstva, dopolnitev strukture naslova s pošto in poštno številko ob zadnji spremembi zakona, pa naslovu prinaša še dodatno uporabnost v praksi. Osebna izkaznica v Republiki Sloveniji ni obvezen dokument. Posameznik lahko pridobi tudi potni list, ki vsebuje prostor za vpis spremembe naslova v primeru selitve.