Oddajte pobudo

Poenostavitev postopka in vloge za začasno institucionalno varstvo

Področje: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
  • 04. 04. 2022Pobuda objavljena
  • 04. 04. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 02. 06. 2022Pobuda sprejeta

Pobuda

Predlagam, da se smiselno poenostavi postopek in vloga za začasno varstvo v domovih upokojencev, saj je trenutno postopek in vloga popolnoma enak kot pri stalnem vstopu v domove za upokojencev. Vsekakor bi to starejšim omogočilo, da so dlje v svojem domačem okolju, hkrati pa bi se za nek določen čas (do 30 dni ) omogočilo najbližjim, da bolje usklajujejo življenje in pomoč starejšim za katere skrbijo. Lep pozdrav.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Izvajalec socialno varstvene storitve institucionalnega varstva (dom za starejše) tudi v primeru začasne namestitve pridobiti enake podatke o upravičencu kot jih potrebuje v primeru trajne namestitve, vključno s podatki o zdravstvenem stanju upravičenca, zato so postopki sprejema enaki. Poenostavljen postopek sprejema je predviden samo v primeru kriznih namestitev s trajanjem do 21 dni, ko je potrebna nujna namestitev, ki izhaja iz potrebe po takojšnji pomoči (na primer nasilje v družini, deložacija, hospitalizacija ali smrt osebe, ki skrbi za starejšo osebo, življenjska nevarnost zaradi demence ali drugih stanj).

Pojasnjujemo tudi, da bo to področje v prihodnje urejal Zakon o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21), ki predvideva tudi zagotovitev kapacitet za nadomestno oskrbo, ki bodo namenjene namestitvi upravičencev v času načrtovane odsotnosti oskrbovalca družinskega člana. Načrtovano odsotnost bo oskrbovalec družinskega člana vnaprej uskladil z izvajalcem dolgotrajne oskrbe, ki bo v času načrtovane odsotnosti zagotavljal oskrbo v instituciji. Oskrbovalec družinskega člana bo lahko v koledarskem letu načrtovano odsoten do skupno največ 21 dni, pri čemer bo posamezna odsotnost lahko trajala minimalno sedem zaporednih dni.