Oddajte pobudo

Neupoštevanje ocen telovadbe, glasbe in likovnega pouka za vpis na srednje šole

Področje: Šolstvo
Pristojni organi: MIZS
  • 04. 03. 2022Pobuda objavljena
  • 04. 03. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 16. 03. 2022Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Zaradi Covida in razmer v zvezi s šolanjem na daljavo v preteklih dveh letih, predlagam da se ocene, ki izvirajo iz naslova telovabe, glasbe in likovnega pouka ne upotevajo pri vpisu na srednje šole, saj ti predmeti na daljavo niso bili primerno izvajani. Hvala lepa za sprejem moje pobude.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za izobraževanje, znanost in tehnologijo

Osnovni vpisni pogoj za vpis v srednje šole je dokončana osnovna šola. Če se kandidat prijavi za vpis v srednješolski izobraževalni program, kjer ni omejitve vpisa, dosežene točke niso pomembne, ključno je samo, da kandidat izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v posamezni srednješolski program, ki so določene z zakonom in s samim izobraževalnim programom. Če pa se kandidat prijavi za vpis v program, kjer je omejitev vpisa, pa se izbor med njimi opravi na podlagi seštevka točk iz ocen vseh obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole. Ta merila v primeru omejitev vpisa določa Sklep o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij, ki ga je leta 2008 izdal takratni minister za šolstvo in šport na podlagi predloga Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje in Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje.

Z navedeno pobudo, da naj se ne bi pri vpisu v srednje šole upoštevale ocene, ki jih otroci dosežejo pri treh predmetih: šport, glasbena in likovna umetnost, saj ti predmeti naj ne bi bili v zadnjih letih primerno izvajani na daljavo, se ne moremo strinjati, saj zaupamo šolam, ravnateljem in učiteljem, da svoje delo opravljajo strokovno, korektno in objektivno.