Oddajte pobudo

Podelitev SMS PASS osnovnošolcem in dijakom

Področje: Šolstvo
Pristojni organi: MIZS, MJU, SVRSDP
  • 26. 01. 2022Pobuda objavljena
  • 26. 01. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 01. 04. 2022Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Predlagam, da Ministrstvo za šolstvo in Služba vlade za digitalizacijo pripravita do konca letošnjega šolskega leta usklajeno akcijo, kjer bi ob podelitvi spričeval devetošolcem v osnovnih šolah in vsem dijakom srednjih šol podelili dostop do digitalnega potrdila z uporabo SMS PASS-a. S temi aktivnostmi bi bilo potrebno potem nadaljevati vsako leto vsaj pri devetošolcih. Namen je ta, da mlado populacijo pripravimo na uporabo digitalnih storitev, ki jih ponuja država, seveda pa je uporabnost digitalnega potrdila tudi širša od tega predloga. 

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Službe vlade za digitalno preobrazbo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

3. marca 2022 je bila na vladi sprejeta Uredba o določitvi sredstev elektronske identifikacije in uporabi centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis (uredba), ki ima podlago v 6. členu Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21 – ZDU-1M). Uredba operativno določa naslednja sredstva elektronske identifikacije: 

– sredstvo visoke ravni na osebni izkaznici, 
– sredstvo nizke ravni na osebni izkaznici, 
– virtualno sredstvo srednje ravni (t. i. smsPASS), 
– virtualno sredstvo nizke ravni (konkretizacija 48. člena ZEISZ). 

Sladno z 34. členom navedene uredbe je za pridobitev t.i. smsPASS-a potrebna fizična identifikacija, ki jo opravi uradna oseba na upravni enoti ali diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije, v skladu z vladnimi sklepi iz lanskega leta pa tudi na centrih za socialno delo, enotah ZZZS in finančnih uradih . 

Glede na 32. člen uredbe pa se smsPASS lahko izda državljanu ali tujcu, ki ima v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, ki je v času vložitve vloge dopolnil 15 let. 

Za uveljavitev pobude bi bila, kot je izrazilo Ministrstvo za javno upravo, ki je izdajatelj sredstev elektronske identifikacije, potrebna usklajena akcija, podobna tisti iz lanskega leta na cepilnih centrih, kjer bi pooblaščene osebe navedenih organov izvajale identifikacijo učencev in dijakov na šolah, zahtevke pa bi potem vnesle v zaledni sistem prijavne službe. Podobne akcije so v preteklih letih (sicer za potrdila SIGEN-CA) že izvajale nekatere upravne enote v dogovoru s posameznimi šolami, vendar se je po našem vedenju izkazalo, da tovrstno opremljanje uporabnikov s potrdili ni najbolj uspešno, saj je večina uporabnikov potrdilo uporabila zgolj za prijavo v aplikacijo eVŠ, kar pa lahko sedaj opravijo tudi z uporabo identitete AAI, ki jo dobro poznajo, saj jo redno uporabljajo.

Torej, podeljevanje smsPASS-a ne gre tako enostavno, da bi se npr. samo priložilo spričevalu. Kot rečeno, potrebno je zadostiti formalnostim iz uredbe ter Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, tukaj pa je tudi obvezna starost 15 let.
 
Menimo, da bi bilo ustrezneje in celovitejše spodbujati mlade k pridobitvi nove biometrične osebne izkaznice, ki bo vsebovala sredstvo visoke ravni zanesljivosti, sredstvo nizke ravni zanesljivosti poleg tega pa še kvalificirano  potrdilo za elektronski podpis. Navedeno osebno izkaznico se bo torej lahko uporabljajo v primerih, ko se je potrebno identificirati v fizičnem svetu; kot potovalni dokument; za nacionalno in čezmejno identifikacijo najvišje ravni zanesljivosti; predvideno tudi za uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja (preko sredstva nizke ravni zanesljivosti) in še za kreiranje kvalificiranega elektronskega podpisa, katerega učinek je skladno z Uredbo eIDAS, enak lastnoročnemu. Prednost je tudi, da se skladno z 9. členom navedene uredbe sredstvo visoke ravni na osebni izkaznici izda državljanu Republike Slovenije, ki je v času vložitve vloge dopolnil 12 let. Vendar je tukaj potrebno vedeti, da nove biometrične izkaznice ne more pridobiti učenec/dijak, ki je tujec. Zanje bi bilo potrebno zagotoviti drugačno rešitev (delna rešitev je smsPASS).

Potrebno je tudi vedeti, da bo osebna izkaznica plačljiva, zato bi bilo v določenih primerih potrebno razmišljati tudi v smeri sofinanciranja ali brezplačnega izdajanja novih osebnih izkaznic mladim.
Kot je zapisano v vladnem gradivu uredbe se bo s tem posameznemu državljanu nad 12 let omogočilo e- identifikacijo in avtentikacijo za dostop do elektronskih storitev ter elektronsko podpisovanje. Navedeno ocenjujemo kot ključni pogoj za izkoriščanje razvojnega potenciala e-poslovanja za nadaljnji razvoj digitalnega gospodarstva in družbe v okvirih notranjega trga EU. Gre za omogočanje čezmejnega e-poslovanja, obstoj čezmejne elektronske identifikacije ter zagotavljanje učinkovitega elektronskega poslovanja slovenskih državljanov, javne uprave in poslovnih subjektov.