Oddajte pobudo

Poenoteno pošiljanje pripomb ministrstev različnim agencijam in organizacijam

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MGRT, MJU, SVRSDP
  • 20. 01. 2022Pobuda objavljena
  • 20. 01. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 01. 04. 2022Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Ministrstva za pošiljanje pripomb agencijam in organizacijam uporabljajo v glavnem elektronsko pošto. Pripombe pošiljajo v različnih formatih in z različnimi strukturami vsebin. Predlagam, da svoje pripombe podajajo v okviru sistemsko podprte rešitve. Vsem prejemnikom pripomb se omogoči dostop do pripomb, ki bodo že dodane v povezan zbirni dokument. Dokler ne bo sistemsko podprte rešitve naj se poenoti vsaj vsebinska struktura in format.

Odgovor pristojnega organa