Oddajte pobudo

Uvedba sistema za projektno vodenje Razvojnih agencij

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MGRT
  • 20. 01. 2022Pobuda objavljena
  • 20. 01. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 21. 03. 2022Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Delo in usklajevanje pri pripravi vseh dokumentov RA bo močno olajšano z uvedbo enotne programske rešitve za vodenje projektov. Tako bo odpadlo usklajevanje po elektronski pošti, omogočen bo enkraten vnos podatkov in popravkov tam kjer ti nastajajo. Večja bo preglednost in hitrost priprave dokumentov.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnilogijo v Direktoratu za regionalni razvoj delo in sodelovanje z Regionalnimi razvojnimi agencijami opravljamo v skladu in na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR - 2), ki poteka na usklajen in utečen način. 

Kot direktorat pristojen za Regionalne razvojne agencije tovrstne pobude uradno s strani Regionalnih razvojnih agencij nismo prejeli. Ne glede na to, menimo, da je relavantna. Z veseljem bomo predlog podrobneje preučili z regionalnimi razvojnimi agencijami oziroma RRA GIZ, ki jih predstavlja.