Oddajte pobudo

Inšpekcijski nadzor

Področje: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ, MNZ
  • 10. 05. 2013Pobuda objavljena
  • 10. 05. 2013Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Položaj prijavitelja v inšpekcijskih postopkih ter npr. na CSD je neenakopraven. V inšpekcijskih postopkih prijavitelj sicer nima položaja stranke, vendar ima po 24. členu ZIN pravico biti seznanjen z ukrepi, ki jih sprejme organ v zvezi s prijavo. Pri CSD ni tako - čeprav se poudarja odgovorno državljanstvo, pri čemer naj bi državljani pošiljali prijave v primerih nasilja ali drugih socialnih stisk, prijiavitelji nimajo pravice biti seznanjeni z ukrepi. Nekateri CSD se izgovajajo na ZVOP, kar pa je v primerih, kjer prijavitelj sam poda osebne podatke o osebah, katerih stisko prijavlja, smešno. Obenem pa ne izrazi želje po seznanitvi z osebnimi podatki določenih oseb, temveč le po ukrepih, ki jih sprejme organ v zvezi z določenim socialnim primerom. Zato prosim, da bi imeli prijavitelji pri CSD enake pravice kot v inšpekcijskih postopkih.

Odgovor še ni na voljo