Oddajte pobudo

Dostopnost inšpektorjev za okolje in prostor

Pristojni organi: MOP
  • 01. 10. 2021Pobuda objavljena
  • 01. 10. 2021Pobuda posredovana v odziv
  • 06. 10. 2021Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Uradne ure so zelo kratko odmerjene - ponedeljek in sreda od 9h do 11h. Kličem že ves teden, inšpektorica, ki jo iščem, se na klice ne oglaša. Njene direktne številke ne dobim (dobro, to še nekako razumem), e-mail naslova tudi ne. Pisala sem na splošni e-mail, na katerega tudi nisem dobila odgovora. Ali mi res ne ostane nič drugega, kot da naslednji teden zopet ponovim vajo in tedni tečejo mimo, zato ker se mi v tistih štirih urah na teden inšpektorica ne oglasi na telefon? S tem, da hodim v službo in tudi sama v teh štirih urah ne morem biti stoodstotno na telefonu za svojo privatno zadevo. To resnično težko sprejmem, sploh glede na to, da odloča o zame zelo pomembnem vprašanju in potrebujem informacije čim prej. Moti me nedostopnost oseb, ki imajo pooblastila, da odločajo o bistvenih aspektih našega življenja. Predlagam večji razpon uradnih ur in dostopnost inšpektorja vsaj na elektronski naslov.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Inšpektorata za okolje in prostor

Na podlagi 17. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20 in 167/20 – nadalje UUP) vam v zvezi z zgoraj navedenim vprašanjem pobudnice, IRSOP podaja naslednje pojasnilo:

IRSOP pojasnjuje, da so uradne ure določene v skladu s 4. odstavkom 28. člena UUP, ki določa, da imajo inšpektorati in njihove izpostave uradne ure vsak ponedeljek in sredo od 9.00 do 11.00. Glede na navedeno podaljševanje uradni ur ni mogoče.  

Nadalje pojasnjujemo, da 30. člen UUP določa uradne ure po telefonu. Organi zagotavljajo uradne ure po telefonu ves poslovni čas. Med uradnimi urami po telefonu je zagotovljena prisotnost javnih uslužbencev, ki lahko dajejo informacije z vseh področij dela. Organi javno objavijo telefonsko številko, na kateri zagotavljajo uradne ure po telefonu.

Iz pobude ni razvidno katero območno enoto pobudnica kliče po telefonu ali piše elektronska sporočila, zato predlagamo pobudnici, da svoje predhodna elektronska sporočila prepošlje na elektronski naslov gp.irsop@gov.si. Preposlana predhodna elektronska sporočila bomo na Uradu pregledali in pobudnici, v skladu z določbo 1. odstavka 17. člena UUP, odgovorili v roku 15 dni. 

Dodatno pojasnjujemo, da tudi sicer na vprašanja strank ali prijaviteljev odgovarjamo, v skladu z določbo 1. odstavka 17. člena UUP. 

Zaradi zagotavljanja zadovoljstva strank, upamo, da bo pobudnica našemu predlogu sledila in bo na tak način prejela informacije, ki jih potrebuje. Željo pobudnice po prejemu informacij razumemo in je tudi v našem interesu, da so stranke ali pobudniki pravilno, pravočasno in popolno informirani glede posameznih zadev, ki se vodijo na našem organu.