Oddajte pobudo

uveljavljanje stroskov zaradi dela v tujini

Pristojni organi: MF
  • 16. 09. 2021Pobuda objavljena
  • 16. 09. 2021Pobuda posredovana v odziv
  • 04. 10. 2021Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Predlagam, da se pri izračunu dohodnine, poleg stroškov prevoza in malice, tistim ki delajo v tujini in se morajo testirati na svoje stroške vsakh 48 ur, ta strošek pri dohodnini prizna, saj je v Sloveniji to v breme delodajalca in ne delavca. Hvala in lp

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za finance

Ministrstvo za finance pojasnjuje, da v Zakon o varnosti in zdravju pri delu (v nadaljevanju: ZVZD-1) določa temeljno odgovornost delodajalca za varnost in zdravje delavcev. V primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na sprejeto oceno tveganja (drugi odstavek 17. člena ZVZD-1), med katere sodi tudi nevarnost za okužbo z virusom SARS-CoV-2, ki povzroča COVID-19, delodajalci opravijo revizijo ocene tveganja in sprejmejo ustrezne ukrepe. V kolikor delodajalec na podlagi opravljene ocene tveganja in ob izvedenih organizacijskih, tehničnih in drugih ukrepih za preprečevanje tveganja za okužbo z virusom SARS-CoV-2 ter ob ugotovitvi, da je tveganje še vedno nesprejemljivo, določi, da morajo za varno in zdravo delo v podjetju ali na določenih delovnih mestih, delavci, izpolnjevati pogoj testiranja na COVID-19, je stroške testiranja v skladu z ZVZD-1 dolžan nositi delodajalec. V teh primerih se v skladu s tretjo točko tretjega odstavka 39. člena Zakona o dohodnini za boniteto ne štejejo plačila delodajalca za testiranje na SARS-CoV-2 (zdravstveni pregled), ki jih je delodajalec dolžan zagotoviti na podlagi zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu. 
 
Podrobnejše informacije v zvezi z davčno obravnavo testiranja na COVID 19, katere stroške plačujejo delodajalci v Sloveniji.