Oddajte pobudo

Obveznost dobavitelja pitne vode k elektronskemu obveščanju o izrednih dogodkih

Pristojni organi: MOP, MZ
  • 06. 09. 2021Pobuda objavljena
  • 06. 09. 2021Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Dober dan.

Pravilnik o pitni vodi navaja, da kadar obstaja sum na skladnost pitne vode iz vodovodnega omrežja, mora upravljavec v primerih omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode takoj obvestiti uporabnike in jim posredovati ustrezna priporočila.

Obveščanje danes poteka še vedno na izjemno staromoden analogen način (lokalna oglasna deska na avtobusni postaji, lokalni radio z vprašljivo poslušanostjo, zakotna oglasna deska na občinski upravi, spletna stran upravljavca omrežja, mogoče še bi se našel kakšen golob pismonoša, ustno izročilo soseda), polovica upravljalcev nima možnosti elektronskega masovnega obveščanja (e-pošta ali SMS), nekateri niti nimajo spletnih strani. Mirno lahko rečemo, da je hitrost prejema tovrstne informacije do ciljne javnosti očitno slaba. Le polovica upravljavcev poseduje možnosti za elektronsko obveščanje, pa še tam je pogosto vprašljivo kaj vse je zajeto v tem obveščanju.

Predlagam dopolnitev Pravilnika o vodi na način, da morajo najkasneje do leta 2025 vsi ponudniki pitne vode zagotoviti možnost brezplačnega elektronskega naročanja na novice (z možnostjo izbire izrecno tudi samo "obveščanja o izrednih dogodkih na omrežju pitne vode"), pri čemer posamezen uporabnik lahko določi tudi zajetje (enega ali več) iz katerega prejema pitno vodo. Za vsako potrjeno naročilo pa prejemnik dobi avtomatski odzivnik s potrdilom o vzpostavljeni naročnini. Upravljavci morajo na spletnih straneh objaviti in vzdrževati zemljevid vodnih zajetij in povezanih omrežij, kar uporabnikom poenostavi naročanje na novice. Pravilnik se po potrebi lahko dopolni z obvezo vseh živilskih nosilcev dejavnosti, da so se dolžni naročiti na tovrstne novice (bodisi kot sedež družbe ali kot posamezen živilski obrat) in to lahko izkazujejo ob morebitnem inšpekcijskem nadzoru. Lep pozdrav.

Odgovor še ni na voljo