Oddajte pobudo

Obveznost dobavitelja pitne vode k elektronskemu obveščanju o izrednih dogodkih

Področje: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP, MZ
  • 06. 09. 2021Pobuda objavljena
  • 06. 09. 2021Pobuda posredovana v odziv
  • 20. 09. 2021Pobuda sprejeta

Pobuda

Dober dan.

Pravilnik o pitni vodi navaja, da kadar obstaja sum na skladnost pitne vode iz vodovodnega omrežja, mora upravljavec v primerih omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode takoj obvestiti uporabnike in jim posredovati ustrezna priporočila.

Obveščanje danes poteka še vedno na izjemno staromoden analogen način (lokalna oglasna deska na avtobusni postaji, lokalni radio z vprašljivo poslušanostjo, zakotna oglasna deska na občinski upravi, spletna stran upravljavca omrežja, mogoče še bi se našel kakšen golob pismonoša, ustno izročilo soseda), polovica upravljalcev nima možnosti elektronskega masovnega obveščanja (e-pošta ali SMS), nekateri niti nimajo spletnih strani. Mirno lahko rečemo, da je hitrost prejema tovrstne informacije do ciljne javnosti očitno slaba. Le polovica upravljavcev poseduje možnosti za elektronsko obveščanje, pa še tam je pogosto vprašljivo kaj vse je zajeto v tem obveščanju.

Predlagam dopolnitev Pravilnika o vodi na način, da morajo najkasneje do leta 2025 vsi ponudniki pitne vode zagotoviti možnost brezplačnega elektronskega naročanja na novice (z možnostjo izbire izrecno tudi samo "obveščanja o izrednih dogodkih na omrežju pitne vode"), pri čemer posamezen uporabnik lahko določi tudi zajetje (enega ali več) iz katerega prejema pitno vodo. Za vsako potrjeno naročilo pa prejemnik dobi avtomatski odzivnik s potrdilom o vzpostavljeni naročnini. Upravljavci morajo na spletnih straneh objaviti in vzdrževati zemljevid vodnih zajetij in povezanih omrežij, kar uporabnikom poenostavi naročanje na novice. Pravilnik se po potrebi lahko dopolni z obvezo vseh živilskih nosilcev dejavnosti, da so se dolžni naročiti na tovrstne novice (bodisi kot sedež družbe ali kot posamezen živilski obrat) in to lahko izkazujejo ob morebitnem inšpekcijskem nadzoru. Lep pozdrav.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za zdravje

Obveščanje uporabnikov pitne vode o omejitvah ali celo prepovedi uporabe pitne vode iz vodovodnega omrežja je ena od najpomembnejših nalog upravljavca vodovoda. Glede na dejstvo, da imamo v Sloveniji vodovode, ki se razlikujejo po številnih karakteristikah (velikosti, viri pitne vode, priprava pitne vode, gostota poseljenosti, starostna skupina uporabnikov,…) se je potrebno pri določitvi načina obveščanja osredotočiti na to, da informacija čim hitreje pride do čim večjega deleža uporabnikov. Podrobnosti o načinu izvajanja te naloge so navedene v posebnem navodilu, ki je objavljeno na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Zgoraj omenjeni dokument daje nalogo upravljavcu vodovoda, da poleg predvidenih načinov obveščanja določi tudi način, ki bo specifično učinkovit na posameznem območju. Dokument vključuje načine obveščanja, ki so se glede na izkušnje v različnih okoljih izkazali kot najboljši in najsodobnejši, hkrati pa dosegajo željene učinke.
Pobudniku predlagamo, da  konkretni predlog za spremembo obveščanja upravljavca vodovoda naslovi na samega upravljavca vodovoda, ki imam v skladu z zgornjim navodilom možnosti, da spremeni oziroma izboljša obstoječi način obveščanja in o tem obvesti uporabnike pitne vode.   
 
Glede na dejstvo, da je bila sprejeta prenovljena EU direktiva o pitni vodi, tudi v Sloveniji pripravljamo nov predpis o pitni vodi, ki bo nadomestil obstoječi Pravilnik o pitni vodi. V novem predpisu bodo posodobljena tudi določila v zvezi z obveščanjem javnosti glede oskrbe in kakovosti pitne vode.