Oddajte pobudo

Plačevanje prispevkov preko trajnika

Pristojni organi: MF
  • 06. 09. 2021Pobuda objavljena
  • 06. 09. 2021Pobuda posredovana v odziv
  • 04. 10. 2021Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Predlagam, da se za mesečno plačevanje prispevkov s.p.-jem ponudi možnost plačevanja preko trajnika. Podjetniki, ki se trenutno nahajamo zunaj meja Republike Slovenije, imamo zaradi hudih varnostnih ukrepov pri dostopanju do e-banke hude težave.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za finance

Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED), v 9. členu določa direktno obremenitev (trajni nalog). Direktna obremenitev je plačilna storitev, pri kateri prejemnik plačila na podlagi plačnikovega soglasja odredi plačilno transakcijo za obremenitev plačnikovega plačilnega računa. 

Ministrstvo za finance pojasnjuje, da je s ciljem spodbujanja prostovoljnega plačevanja dajatev zavezancem omogočeno plačevanje obveznosti z uporabo sodobnih plačilnih metod, ki predstavljajo enostavnejši, predvsem pa cenejši način plačevanja obveznih dajatev. 

Ministrstvo za finance (FURS) je v preteklosti že presojalo smiselnost uvedbe plačevanja preko trajnika, vendar se iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, za to ni odločilo:

Direktne obremenitve računov oziroma plačevanje preko trajnikov je primerno za plačevanje obveznosti, ki se plačujejo redno vsak mesec na isti dan v približno enako velikem znesku.

Večina zavezancev, ki so fizične osebe, nima rednih mesečnih plačil iz naslova davčnih obveznosti v približno enakih zneskih, ampak občasne obveznosti v različnih vrednostih (npr. letni poračun dohodnine, NUSZ). Tak način poravnavanja bi za večino fizičnih oseb pomenil, da morajo imeti na dan obremenitve, ki v naprej ni znan, na računu kritje, sicer jim nastanejo dodatni stroški neizvedene obremenitve. Glede na pravila SEPA sheme, v skladu s katero se izvajajo direktne bremenitve, in način odmere ter plačevanja davčnih obveznosti pravnih oseb je bilo že ugotovljeno, da direktna bremenitev v tem primeru ni primerna plačilna metoda. Zavezanci, ki so pravne osebe oziroma fizične osebe z dejavnostjo, pa bolj kot plačevanje z direktno bremenitvijo, ki ni običajen način poravnavanja obveznosti (tudi do rednih mesečnih dobaviteljev), podajajo pobude, na osnovi katerih bi bilo omogočeno plačevanje obveznosti z enim plačilnim nalogom za vse vrste prispevkov in davkov, zato so bile pri poenostavitvah plačevanja rešitve pripravljene bolj v tej smeri.

V letih 2019 in 2020 je bila zavezancem tako omogočena poenostavitev plačevanja obveznosti z uvedbo plačilnih metod, ki omogočajo, da zavezanec z enim plačilnim nalogom na en račun plača več obveznosti, ki pripadajo različnim blagajnam javnega financiranja. Tako lahko zavezanci določene obveznosti poravnajo na podlagi e-računa, ki je poslan v spletno banko zavezanca, oziroma s spletnim plačilom neposredno iz eDavkov (tako s spletnega portala kot mobilne aplikacije).  
 

Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani Finančne uprave RS:

Plačam z e-računom

Plačam s spletnim plačilom iz eDavkov