Oddajte pobudo

Poenostavitev odprtja s.p.

Pristojni organi: MF
  • 02. 08. 2021Pobuda objavljena
  • 02. 08. 2021Pobuda posredovana v odziv
  • 23. 08. 2021Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Pozdravljeni!

Pri odprtju s.p. preko portala SPOT sem opazil, da je potrebno šele po odprtju s.p.-ja, naknadno še oddati v roku 8-ih dni obrazec "Davčni podatki za samostojnega podjetnika". To bi lahko bilo urejeno v istem koraku.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za finance:

Ministrstvo za finance pojasnjuje, da lahko osebe, ki želijo opravljati dejavnost, to začnejo opravljati, ko so vpisane v Poslovni register Slovenije (PRS). Vpis se lahko opravi na vstopnih točkah SPOT (prej e-VEM) ali prek spletnega portala SPOT (Slovenska poslovna točka). 
 
Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) vpiše dejavnost po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz PRS. Takoj ali najpozneje v osmih dneh po vpisu v PRS je treba prek vstopne točke SPOT oziroma spletnega portala SPOT ali neposredno pri finančnemu uradu prek obrazca DR-03 (Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register) sporočiti podatke, ki jih FURS ne pridobi po uradni dolžnosti. To so podatki o številu in lokaciji poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov, poslovnih enotah v tujini, kapitalskih naložbah doma in v tujini, plačilnih računih v tujini, povezanih osebah, osebi, ki vodi poslovne knjige, itd. 
 
Prek portala SPOT se lahko oddajo tudi podatki o predvidenih prihodkih in odhodkih oziroma zahtevek za ugotavljane davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, obvestilo o načinu vodenja poslovnih knjig in podatki o socialnem zavarovanju za potrebe ZZZS, kot so obrazci M-1, M-3, M-2, M-DČ. 
 
Iz navedenega izhaja, da predlagatelj predlaga uveljavitev vsebin, ki so že realizirane.
 
Podrobnejše informacije so na voljo na naslednjih povezavah: https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_dejavnosti/Opis/Davki_za_zacetnike_-_fizicne_osebe_ki_opravljajo_dejavnost.pdf in https://spot.gov.si/sl/teme/vpis-v-davcni-register/