Oddajte pobudo

Pomoč pri urejanju dokumentacije na podlagi pooblastila prosilca

Pristojni organi: MDDSZ, MNZ, MZ
  • 04. 08. 2021Pobuda objavljena
  • 04. 08. 2021Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Predlagam, da bi za osebe, ki nimajo sorodnikov, bližnjih oz. so sami nezmožni urejali razne uprave in ostale obveznosti, ki jim jih nalaga zakonodaja, preuči možnost uvedbe osebnih pomočnikov. Osebni pomočniki bi bili pooblaščenci te osebe, ki bi v njihovem imenu opravljali pooblaščene posle, kjer bi bilo potrebno oziroma, kjer je s zakonodajo že dovoljeno. Če bi bilo potrebno bi jih dostavili tudi na določene lokacije.

Prednosti in prihranke vidimo pri krajših čakalnih vrstah, hitrejšem urejanju dokumentacije za lokalno prebivalstvo, ker se vloži in uredi več vlog naenkrat, zaposlenim ni potrebno vzeti prostega delovnega dne oz. dopusta za obisk UE oz. drugo hitrejše (sistemsko) reševanje vlog na strani UE, vnaprej izpolnjeni potrebni dokumenti in obrazci.

Odgovor še ni na voljo