Oddajte pobudo

Potrdilo o pokojninski dobi s strani ZPIZ

Področje: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ, ZPIZ
  • 26. 05. 2021Pobuda objavljena
  • 26. 05. 2021Pobuda posredovana v odziv
  • 02. 06. 2021Pobuda sprejeta

Pobuda

ZPIZ izdaja na zahtevo delavca potrdilo o pokojninski dobi. Potrdilo lahko ZPIZ izda tudi delodajalcu, če ga je delavec za to pooblastil. Ker vlagamo vloge za izdajo tega potrdila v imenu delavcev smo zaprosili za izdajo dokumenta v kakšni drugi obliki kot PDF potrdilu. ZPIZ je podal odgovor, da to ni možno. Gre namreč za situacijo, da imamo zelo veliko fluktuacijo zaposlenih in bi potrebovali določene podatke pripravljene za uvoz v program. V zdajšnjem primeru moramo vsa obdobja zavarovanja na roke vnašati v svoj sistem, za vsakega zaposlenega, kar je precej zamudno, birokratsko delo. Iz potrdila o pokojninski dobi izločimo delovno dobo, ki jo moramo vpisati v sistem zaradi odmere dodatka na delovno dobo in ostalih zakonskih pravic. Prosili bi, če bi lahko podatke o pokojninski dobi prejeli od ZPIZ npr. v xml formatu. Ocenjujemo, da bi državni organi lahko posredovali podatke v takšni obliki. Hvala in LP!

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)

Na MDDSZ so za namen posredovanja ustreznega odgovora zaprosili za pojasnilo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju) ZPIZ, kakšen je vzrok za izdajanje potrdil zgolj v PDF obliki. ZPIZ je posredoval pojasnilo, v katerem se zahvaljujejo za pobudo in obenem pojasnjujejo, da je navedena pobuda skladna s spremembami, ki jih načrtujejo pri svojem poslovanju. ZPIZ naj bi tako v naslednjih mesecih izvedel spremembo, ki bo uporabnikom, ki zahtevajo potrdilo o dopolnjeni pokojninski dobi, omogočila prevzem odgovora (t.j. seznama obdobij zavarovanja) tako v PDF/A kot tudi v XML obliki. Priprava odgovora (seznama) bo tudi v celoti avtomatizirana in se bo izvedla takoj po prejemu eVloge. 
 
Sicer pa ZPIZ pojasnjuje, da je uporaba storitev eZPIZ in BiZPIZ že sedaj mogoča tudi prek spletnih storitev, tako da imajo stranke možnost v celoti avtomatizirati uporabo digitalnih storitev ZPIZ (eZPIZ, BiZPIZ) in jih v skladu s svojimi potrebami vključiti v svoje poslovne postopke.