Oddajte pobudo

Vozniki z posebnimi potrebami težave z postopkom za predelavo vozila

Področje: Zdravstvo
Pristojni organi: MDDSZ, MZ
  • 17. 05. 2021Pobuda objavljena
  • 17. 05. 2021Pobuda posredovana v odziv
  • 24. 12. 2021Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani,

od leta 2010 je v veljavi zakon o izenačevanju Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI). Ena od zahtev za pridobitev predelave vozila je, da je treba pred montažo predelav pripeljati vozilo na ogled na URI Soča nato je potrebno vozilo še 1x pripeljati po predelavi vozila na URI Soča,da se preveri, če je vozilo predelano v skladu z napisano dokumntacijo. Ta postopek je za mene in še za marsikaterega voznika invalida popolnoma neživljenski, nepotreben in diskriminatoren do voznikov invalidov. Zakaj je potrebno, da vozniki pripeljejo vozilo iz 100, 200 km oddaljenoh krajev za 1 dan samo zato, da si na URI Soča ogledajo nepredelano vozilo in napišejo nekaj dokumentacije za predelavo vozila, namreč to pomeni, da moramo vozniki invalidi poiskati voznika, ki bo morla vzeti dopust ali prosti dan in nas bo pripeljal skupaj z vozilom na URI Soča, tam bova oba čakala, da izpolnijo dokumentacijo. Predlagam, da se ta člen, odlok, pravilnik ali karkoli že to je spremeni na način, da se vozilo pripelje na ogled na URI Soča šele takrat, ko je že predelano in se takrat ureja vsa potrebna dokumntacija. Namreč katere predelave potrebujemo vemo vozniki sami, kako bo predelano vozilo odločamo vozniki sami glede na dolgoletnne izkušnje z raznimi oblikami predelav vozil in je res popolnoma neživljensko in nepotrebno, da izgubljamo svoj čas in čas tistega, ki nas mora skupaj z vozilo mpripeljati na URI Soča. Pa tudi postopke v zvezi z pošiljanjem dokumentacije med Upravnimi enotami in URI Soča bi skrajšali na ta način. Konkretno v mojem primeru je šlo takole: Avto sem vplačal Februarja letos, v Ljubljano je prispel 30.4, vlogo za prilagoditev vozila sem na UE poslal 13.4.2021, odgovor, da so dokumntacijo poslali na URI Soča sem dobil okoli 23.4., na URI Soča so mojo dokumentacijo prejeli 28.4. datum za ogled vozila in pisanje dokumentacije sem dobil 20.5. ob 9. zjutraj. Torej mi avto od 30.4 stoji pri miru,ker ga ne morem uporabljati zaradi teh neživljenskih, nepotrebnih, diskriminatornih pravil odlokov, zakonov, členov itd....stoji na miru. Postopek je potrebno nujno in čim prej skrajšati na ta način, da lahko vozniki najprej peljejo avtomobil v predelavo, se sami pripeljejo na URI Soča ta izda ustrezno dokumntacijo in UE najkasneje v 1 ali 2 dneh izda potrebno dokumntacijo oziroma, da invalid voznik sam prevzame dokumntacijo in jo odnese na UE kjer uredi vse potrebne postopke.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

V zvezi s posredovano pobudo za prilagoditev vozila po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov vam sporočamo, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlagani poenostavitvi nasprotuje. 

Pri prilagoditvi vozil gre za posege, ki (lahko) bistveno vplivajo na vozne lastnosti vozila, kar posledično pomeni na varno vožnjo. Vsi vgrajeni materiali morajo biti tehnično ustrezni z vsemi zahtevanimi certifikati. To je tudi razlog, da mora načrt prilagoditve z vsemi specifikacijami pripraviti izvedenski organ, ki po zaključeni prilagoditvi tudi preveri, če je prilagoditev vozila ustrezna in ne bo vplivala na vozne lastnosti vozila ter posledično na varnost prometa.