Oddajte pobudo

Nakazovanje mesečnih prispevkov na FURS

Področje: Finance
Pristojni organi: MF
  • 28. 04. 2021Pobuda objavljena
  • 28. 04. 2021Pobuda posredovana v odziv
  • 12. 05. 2021Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

FURS od cca. delujočih 100.000 s.p.-jev zahteva nakazovanje mesečnih prispevkov na 4 različne konte. Izjema je, če se ne motim, le nakazovanje v primeru trajnega naloga, ko lahko s.p. nakaže skupen znesek z enim plačilom, pri katerem FURS nato sam razdeli posamezne zneske po različnih računih.

Zakaj takšen način nakazovanja ni omogočen tudi vsem ostalim?

Kot da bi bil za FURS to kakšen poseben problem, bi pač na vseh računih s.p.-jev izvedel isto operacijo prerazporeditve po podračunih države. Gre za to, da bi na ta način s.p.-ji imeli 4x manj dela vsak mesec s pisanjem virmanov, predvsem pa bi za bančne stroške šlo 3/4 manj sredstev. Že na individualni ravni bi to pomenilo prihranek ca 20 EUR za vsakega s.p. na mesečni ravni, za vse skupaj pa verjetno okoli 150.000 do 180.000 EUR vsak mesec. Krat 12 za vse leto. Ker po drugi strani pa je zanimivo, da če imaš na FURS na katerem od kontov presežek vplačil (npr. zato, ker določene prispevke vplačuješ zbirno za več mesecev), ob neki odločbi (o npr. akontaciji dohodnine) pa jim dolguješ določen znesek, ta znesek - četudi še niti približno ni zapadel v plačilo - na tvoji davčni kartici mirno vzamejo s kateregakoli drugega konta. Ko jemljejo, torej s tem nimajo nobenih težav, ko dobivajo, pa moramo mi nakazovati na 4 konte oziroma podračune.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za finance: 

V letu 2019 je bila zavezancem omogočena poenostavitev plačevanja obveznosti z uvedbo sodobnih plačilnih metod, ki omogočajo, da zavezanec z enim plačilnim nalogom na en račun plača več obveznosti, ki pripadajo različnim blagajnam javnega financiranja. Tako lahko zavezanci določene obveznosti plačajo na podlagi eRačuna, ki je zavezancem poslan v spletno banko in na podlagi katerega se vsi prispevki za socialno varnost lahko plačajo z enim plačilom na en račun. Z nadgradnjo storitve v letu 2020 se eRačuni, poleg obveznosti, obračunanih z obračunom prispevkov za socialno varnost, izdajo tudi za obveznosti, obračunane z obračunom davčnega odtegljaja. Dodatno je bila storitev optimizirana na način, da se na podlagi enega eRačuna plačajo obveznosti, obračunane z različnimi obračuni davka, če zapadejo v plačilo istočasno. Podrobnejše informacije v zvezi s plačevanjem dajatev z eRačunom so objavljene na spletni strani FURS: https://www.fu.gov.si/poslovni_dogodki_podjetja/placam_z_e_racunom/

Dodatno pojasnjujemo, da lahko obvezne dajatve brez stroškov plačilnih storitev poravnate pri Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP), na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam (na sedežih območnih enot ali dislociranih enotah UJP). Plačilo se lahko izvrši s plačilno kartico ali z mobilno denarnico, ki podpira plačevanje s plačilno kartico. Splošne informacije v zvezi z negotovinskim plačevanjem obveznih dajatev so dostopne na spletni strani UJP: https://www.gov.si/zbirke/storitve/negotovinsko-placevanje-obveznih-dajatev/