Oddajte pobudo

Elektronska oddaja vloge - očetovski dopust

Področje: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
  • 19. 04. 2021Pobuda objavljena
  • 19. 04. 2021Pobuda posredovana v odziv
  • 26. 04. 2021Pobuda sprejeta

Pobuda

Pozdravljeni, predlagam, da se v času digitalizacije postopkov omogoči tudi možnost elektronske oddaje vloge ko oče uveljavlja pravico do očetovskega dopusta ali do očetovskega nadomestila ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka. Pohvalno je to, da je veliko vlog že elektroniziranih in bi se lahko tudi za to enostavno vlogo omogočilo, da se jo odda elektronsko preko eUprave. Uporabnike se spodbuja k uporabi elektronskih postopkov, si uredijo zahtevane dostope, začnejo uporabljat elektronske storitve in potem naletijo na nesmisleno, da oddaja takšnih vlog ostajajo še v papirnati verziji. Lep pozdrav.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pojasnjujemo vam, da za izračun osnove za materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo od leta 2018 centri za socialno delo podatke neposredno pridobivajo od Finančne uprave Republike Slovenije in vlagateljem ni potrebno vlogam prilagati prilog. To je bil prvi pogoj, da vzpostavimo možnost oddaje elektronske vloge.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so že stekle prve aktivnosti v zvezi z vzpostavitvijo možnosti oddaje elektronski vlog po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. V mesecu maju 2021 načrtujemo izvedbeni sestanek z Ministrstvom za javno upravo.