Oddajte pobudo

Na poštne naslove poslani podatki o doseženih obrestih vezanih vlog v bankah - le nad določenim zneskom doseženih obresti

Področje: Finance
Pristojni organi: MF
  • 19. 04. 2021Pobuda objavljena
  • 19. 04. 2021Pobuda posredovana v odziv
  • 04. 05. 2021Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Pozdravljeni,

predlagam, da banke strankam na poštne naslove ne bi več pošiljale obvestil o doseženih obrestih od vezanih vlog, če je njihov znesek nižji vsaj od zneska dejanskih stroškov njihove izdelave, če že ne več (npr. 1 EUR, 2 EUR,..).

Dodatne informacije k predlogu: Banke letno do konca januarja strankam posredujejo obvestila o doseženih obrestih za preteklo leto na varčevalne vloge (depozite, varčevanja, varčevalne račune) - uraden naziv dokumenta je: "Povzetek obračuna dohodkov o obrestih na denarne depozite za rezidente" in ga opredeljuje Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Višine obrestnih mer varčevalnih vlog so se v zadnjih letih močno znižale, kar je nestimulativno za varčevanje in viša vpogledna sredstva. Zgoraj omenjene dokumente banke izdelujejo že več let. Strankam jih posredujejo v spletne banke, verjetno tudi na elektronske naslove, pa tudi na poštne naslove. Prav zaradi pošiljanja na poštne naslove predlagam, da se dokumentov, na katerih znesek vseh doseženih obresti ne bi presegel zneska vsaj dejanskih stroškov izdelave (papir, tisk, delo, poštnina) ali pa nekaj EUR (npr. 1., 2 ali več) ne bi več pošiljalo. Stranka, ki prejme "skoraj nič obresti" dokument običajno slabe volje završe. Njihova količina v skupnem obsegu za vse banke pa gotovo ni zanemarljiva. S tem bi prispevali k manjši porabi papirja, k čemur se vedno bolj stremi. Menim, da je verjetno malo strank, ki imajo sredstva v več bankah in zaradi neprejema dokumenta (op. če se predlog udejanji), posledično ne bi dosegle 1.000 eur ter oddale posebne napovedi. 84. člen ZDOH-2 z možnostjo razmejevanja obresti (banka poroča podatke o obrestih FURS za vsako posamezno leto posebej in ne šele ob poteku dobe vezave/varčevanja) je že sedaj izrecno v korist varčevalcem (aktualno predvsem v času visokih obrestnih mer). Dokument, če/ki ga stranka želi (velja torej samo za predlagane), bi ji bil na voljo v banki sami.

Hvala in lep pozdrav.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za finance

Ministrstvo pojasnjuje, da je obveznost bank o sporočanju podatkov o obrestih na denarne depozite določena zaradi vložitve davčne napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite. Podatki za odmero dohodnine se v skladu s četrtim odstavkom 337. člena Zakona o davčnem postopku pošljejo zavezancem za dohodnino najpozneje do 31. januarja tekočega davčnega leta za preteklo davčno leto. Obveznost poročanja davčnim zavezancem do navedenega datuma je tako določena tudi za obresti na denarne depozite, dosežene pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji, in pri bankah drugih držav članic EU. Pravočasno, pravilno in popolno posredovanje teh podatkov s strani bank je nujno zaradi oddaje davčne napovedi. To mora davčni zavezanec rezident vložiti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto, če skupni znesek navedenih obresti, dosežen v davčnem letu, presega znesek 1000 evrov. V napoved je treba vpisati celotni znesek doseženih obresti, in ne le razlike nad 1000 evrov. Če davčni zavezanec rezident v davčnem letu doseže manj kot 1000 evrov navedenih obresti, navedene napovedi ni dolžan vložiti.

Ob tem dodajamo, da posamezna banka ne more vedeti, koliko obresti je dosegel zavezanec za davek skupaj, zato najnižjega zneska, do katerega obveščanje s strani bank ne bi bilo potrebno, ni mogoče določiti. Res je, da so obrestne mere za vezane vloge že nekaj časa nizke, vendar pa se to lahko spremeni, zato sama višina obrestne mere na obveznost poročanja ne more vplivati, saj se ta lahko spreminja. 
 
Davčni zavezanci za pravilno izpolnitev svoje davčne obveznosti (oddaje davčne napovedi v primeru, če dosežejo 1000 evrov obresti) podatke nujno potrebujejo, zato predloga za administrativno razbremenitev ni mogoče upoštevati.