Oddajte pobudo

Dohodnina delovni migranti 2020

Področje: Delovno pravno
Pristojni organi: MF
  • 18. 03. 2021Pobuda objavljena
  • 18. 03. 2021Pobuda posredovana v odziv
  • 06. 04. 2021Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani,

prosim za pojasnilo glede obračuna potnih stroškov za leto 2020, ki si jih delovni migranti lahko obračunamo kot olajšavo pri obračunu dohodnine za leto 2020. V lanskem letu so zaradi razglašene epidemije COVID-19 bili nekaj časa zaprti maloobmejni prehodi z republiko Avstrijo. Posledično smo morali nekateri migranti prestopati mejo na večjih mejnih prehodih, kar pomeni tudi večje stroške prevoza. Zanima me, kako bodo priznani ti potni stroški glede nato, da DURS priznava najkrajšo pot do delovnega mesta z vpogledom v Google Maps.

Hvala za odgovor in lep pozdrav

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za finance:

V skladu s 45. členom Zakona o dohodnini  se zavezancu, ki prejema dohodek iz delovnega razmerja s tujim delodajalcem za delo v tujini, v davčno osnovo od tega dohodka ne všteva dohodek v višini stroška prehrane med delom in stroška prevoza na delo in z dela glede na dejansko prisotnost na delovnem mestu v tujini, pod pogoji in do višine, določene v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: uredba).

Zavezancu, ki dosega dohodek iz delovnega razmerja iz tujine, se strošek prevoza na delo in z dela prizna skladno z osmim odstavkom 3. člena uredbe, in sicer do višine 0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela. Šesti odstavek 3. člena uredbe še določa, da se za določanje oddaljenosti v skladu s tem členom upoštevajo najkrajše običajne cestne povezave. Stroški prevoza na delo in z dela se zavezancu priznajo na podlagi dokazil o dejanskem nastanku le-teh ter glede na zavezančevo dejansko dnevno prisotnost na delovnem mestu v tujini.

V zvezi z uveljavljenimi dejanskimi stroški prevoza na delo, ki so jih zavezanci napovedali v medletnih napovedih za akontacijo dohodnine v letu 2020, je bilo izredno malo primerov, kjer so delovni migranti uveljavljali stroške prevoza na delo in z dela glede na morebitne cestne zapore. V teh primerih so finančni uradi na podlagi prejetih dokazil upoštevali dejansko možnost prevoza na delo, saj so bile za te čezmejne delovne migrante v določenih časovnih obdobjih najkrajše običajne cestne povezave spremenjene. V teh posamičnih primerih priznani stroški prevoza na delo in z dela pa niso bistveno vplivali oziroma odstopali od siceršnje običajno priznane višine stroškov prevoza na delo in z dela.