Oddajte pobudo

Pavšalna turistična taksa

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MGRT
  • 15. 03. 2021Pobuda objavljena
  • 15. 03. 2021Pobuda posredovana v odziv
  • 22. 03. 2021Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Kot 1/2 lastnica nepremičine v Izoli, s stalnim prebivališčem na Ptuju, bi želela da se pavsalna turistična taksa zaračunava v mesečnih obrokih, ali pa vsaj na 4 obroke letno. Prav tako mislim, da se bi lahko upoštevala kakšna olajšava za leto 2020, ko zaradi karanten nismo mogli koristit lastnega premoženja.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo:

Po določbah Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18; v nadaljevanju: ZSRT-1) je turistična taksa namenski vir za financiranje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja. Tretji odstavek 16. člena ZSRT-1 določa, da so zavezanci za plačilo turistične takse tudi lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj, ki turistično takso plačujejo v skladu z 22. členom ZSRT-1.

Prvi odstavek 22. člena ZSRT-1 pa nadalje določa, da lahko občina določi, da se v počitniških hišah ali počitniških stanovanjih plačuje turistično takso, če:

  • je bilo na območju občine v preteklem letu več kot 100.000 prenočitev ali je na območju občine vsaj 1.500 ležišč v nastanitvenih obratih in
  • je na območju občine najmanj 200 počitniških hiš ali počitniških stanovanj.

Turistična taksa se plača v pavšalnem letnem znesku, ki ga plača lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 22. člena ZSRT-1.  Nadalje tretji odstavek 22. člena ZSRT-1 določa maksimalno višino turistične takse v pavšalnem letnem znesku, in sicer lastnik počitniškega stanovanja ali počitniške hiše plača turistično takso v pavšalnem letnem znesku v višini, sorazmerni z obsegom ugodnosti in storitev, ki so na območju občine, kjer je počitniška hiša ali počitniško stanovanje, na voljo brezplačno, vendar največ do 45 eurov za posamezno ležišče (število ležišč glede stanovanjske površine objekta določa četrti odstavek 22. člena ZSRT-1). Način plačevanja podrobneje določi vsaka občina v svojem predpisu (odlok občine).

Načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja je v pristojnosti občin.

Glede na zgoraj navedeno, je občinam dana zakonska možnost, da v svojem predpisu določijo tudi morebitne dodatne oprostitve plačila turistične takse, ali se za uvedbo turistične takse sploh ne odločijo. Tako je občinam dana možnost, da se same odločijo, ali se bo v počitniških hišah in počitniških stanovanjih plačevala turistična taksa (prav tako se lahko odločijo, ali se bo dodatno določilo osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila turistične takse), ob izpolnjevanju predpisanih zakonskih pogojev za njeno zaračunavanje iz 22. člena ZSRT-1 ter ob upoštevanju zakonsko določenem najvišjem mogočem znesku oziroma, ali se bo dodatno določilo osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila turistične takse. Prav tako občine s svojim predpisom določijo način plačevanja.