Oddajte pobudo

ZZUOOP

Področje: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ, ZRSZ
  • 03. 03. 2021Pobuda objavljena
  • 03. 03. 2021Pobuda posredovana v odziv
  • 19. 03. 2021Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje dosledno zavrača zahtevke za povračilo plač zaposlenim v karanteni z obrazložitvijo, da zamujamo 8 dnevni rok za vložitev zahtevka. To početje po naše ni v duhu zakona, ker ko zaposleni dobi odločbo mora v izolacijo in ne more osebno ali po pošti delodajalcu dostaviti odločbe, ki jo ZRSZ zahteva kot prilogo. Ker je karantena določena na 10 dni in je prej kot 11 dan ne moremo dobiti je tudi ne moremo dostaviti zavodu v zahtevnem roku. Glede na to da ima zavod rok za odgovor 30 dni, ki se jih tudi ne drži vedno, bi bilo v duhu zakona da se pomaga gospodarstvu ta se to popravi.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

Če je v zakonu določen poseben materialni rok za vložitev vloge za uveljavitev določene pravice, tega roka ni mogoče podaljšati, izteče pa se na določen dan, ne glede na to, ali na ta dan upravni organ dela.

Kadar se lahko pravica ali pravna korist podeli le na zahtevo stranke po zakonu ali naravi stvari, se lahko postopek vodi samo, če je taka zahteva podana (128. člen ZUO). ZUP v 1. odstavku 68. člena določa, da je vloga vložena pravočasno, če jo pristojni organ prejme, preden izteče rok. Če je vloga poslana po elektronski poti, se šteje za pravočasno, če jo je pred iztekom roka prejel informacijski sistem organa ali informacijski sistem za sprejem vlog, vročanje in obveščanje. Pravico je mogoče uveljavljati le v predpisanem roku, zamuda roka pa pomeni izgubo pravice.

V interventnih zakonih je za uveljavljanje pravice do povračila plač določen materialni rok. Po izteku tega roka ugasne sama pravica do nadomestila in z njo tudi zahtevek za njeno uveljavitev, to je za njeno pravno varstvo. Pravice kot instituti materialnega prava se uveljavijo z vložitvijo zahteve kot institutom procesnega prava.

Organ prve stopnje vlogo presoja, ko jo prejme v pristojno reševanje. V kolikor je nepopolna, je organ prve stopnje, v skladu z določbami zakona, ki ureja upravni postopek, dolžan vlagatelja pozvati k njeni dopolnitvi neposredno po zakonu. Za zakonito presojo je ključno dejstvo, s katerim datumom je bil delavec odsoten, ne pa kdaj je delodajalec prejel odločbo Ministrstva za zdravje.

V skladu s citiranim pobuda ni utemeljena.