Oddajte pobudo

Ocenjevanje uslužbencev javne uprave

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MJU
  • 21. 12. 2020Pobuda objavljena
  • 21. 12. 2020Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Nekateri javni uslužbenci. še posebej na upravnih enotah, delujejo vse prej kot prijazno in strokovno in dostikrat izven svojih pooblastil. Ker imam pri svojem delu zelo dosti opravka z uradniki v tujini, moram na žalost ugotoviti, da je slovenska javna uprava, kar se tiče profesionalnosti in odnosa do strank v postopkih precej na psu. Krivično bi bilo posploševati, saj sem pri svojem delu tudi doma naletel na sicer redke uslužbence, ki svoje delo zelo korektno in profesionalno opravljajo. Tem vsaka čast in slava. Zato predlagam sistem stalnega ocenjevanja uslužbencev udeleženih v uradnih postopkih in sicer bi bila na vsaki vlogi, odločbi, klicu, e-mailu, ... naključna in enkratna elektronska koda za oceno postopka. Npr. QR koda natisnjena na odločbi, vlogi, prejem enkratne SMS kode po končanem tel. pogovoru. Na podlagi te kode bi na spletni strani urada, kjer je uradnik zaposlen, ali na neki centralni strani, bilo mogoče oddati anonimizirano oceno postopka in podati tudi komentar oz. opis izkušnje, ter zadovoljstvo s trajanjem in kvaliteto postopka, ki be se nanašala na točno dolečenega uslužbenca ali uslužbence sodelujoče v postopku. Tako zbrane in anonimizirane ocene strank v postopkih bi morale biti ključni element nagrajevanja uslužbencev. Uslužbenci, ki na podlagi prejetih ocen strank v postopkih dobro delajo, bi lahko bili bolje nagrajeni, tisti, ki pa ne, pa sankcionirani (znižanje osebnih prejemkov, odpoved delovnega razmerja pri ponavljajoče slabih ocenah). Na ta način bi izboljšali na žalost precej pogosto držo javnih uslužbencev, da smo državljani v uradnih postopkih podrejeni in da za slabo opravljeno delo, nestrokovnost ali celo prekoračitev pooblastil individualno ne odgovarjajo. Glede na to da so uslužbenci v javni upravi v povprečju bistveno bolje plačani od delavcev v gospodarstvu, sem menja, da si državljani RS kot stranke v uradnih postopkih zaslužimo temu primerno kvaliteto in ažurnost storitev. Koneckoncev moramo plačati za postopek - vnaprej - ! tudi upravno takso, torej upravičeno pričakujemo temu primerno opravljeno storitev.

Odgovor še ni na voljo