Oddajte pobudo

Poenotenje rokov plačila

Področje: Finance
Pristojni organi: FURS, MF

Pobuda

Samozaposlene osebe in družbeniki plačujejo prispevke mesečno na podlagi obračuna prispevkov za socialno varnost (OPSVZ obrazec). Skladno s Pravilnikom o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost ter Zakonom o davčnem postopku, 1. odst. 353. člen samozaposlena oseba in družbenik predloži davčnemu organu najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec (v e-obliki preko storitve eDavki) predizpolnjen obrazec. Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli  mesec. 

Na podlagi predvidene napovedi davčne osnove ob začetku poslovanja oziroma na podlagi davčnega obračuna, davčni zavezanec izračuna predhodno akontacijo dohodnine, ki se plačuje mesečno (če znesek predhodne akontacije presega 400 €) ali trimesečno (če znesek predhodne akontacije ne presega 400 €).  Akontacije morajo biti plačane do 10. dne v mesecu za preteklo mesečno/ trimesečno obdobje. 

Predlagamo poenotenje rokov, in sicer za plačila za prispevke za socialno varnost z plačili akontacije dohodnine.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za finance:

Ministrstvo za finance se strinja s pobudo, da bi se poenotili roki za plačila obveznosti iz naslova akontacije dohodnine in obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost in že pripravlja predlog zakonske spremembe v tej smeri.