Oddajte pobudo

Avtomatično urejanje zdravstvenega zavarovanja za študente

Področje: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ

Pobuda

Predlog, da se ob vpisu na fakulteto/srednjo šolo avtomatično uredi zdravstveno zavarovanje.

Odgovor pristojnega organa

Ugotavljamo, da navedena pobuda že predstavlja ukrep 36 - Poenostavitev postopka podaljševanja veljavnosti zdravstvenega zavarovanja za šolajoče, ki je v fazi realizacije po programu odprave administrativnih ovir.

Ukrep bo mogoče realizirati, ko bo vzpostavljena centralna evidenca šolajočih, ker Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije nima podatkov, kje se osebe šolajo, zato si tega podatka tudi ne more pridobiti po uradni dolžnosti. V skladu z dogovori z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo so že razvite rešitve za vključitev WEB servisa za dostop do podatkov glede šolanja v sistemu e-VS, ki naj bi zaživel v začetku leta 2012.

Dodatno pojasnilo:

S 1. junijem 2013 so pričela veljati Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki določajo, da zavarovano osebo prijavi v zdravstveno zavarovanje zavarovanec (nosilec zavarovanja). Po novem se zavarovanje izvaja permanentno in po uradni dolžnosti, kar pomeni, da državljan (nosilec zavarovanja) prijavo opravi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) le enkrat, nato pa vsako nadaljnjo spremembo (denimo ob spremembi zaposlitve nosilca zavarovanja ali ob spremembi statusa zavarovane osebe) opravi ZZZS po uradni dolžnosti in na osnovi evidenc. Prav tako odpade obveznost dostavljanja vsakoletnih potrdil o šolanju na ZZZS, saj ZZZS z vpogledom v centralno evidenco šolajočih op uradni dolžnosti  ažurno spremlja podatke o šolajočih. 

S tem so razbremenjeni tako državljani, kakor tudi delodajalci, centri za socialno delo in upravne enote.