Oddajte pobudo

Poenostavitev registracije vozil

»Evropski državljani in podjetja vsako leto prepeljejo okoli 3,5 milijona vozil v drugo državo članico EU, kjer jih morajo registrirati v skladu z…
Preberite več

Brošura »Europe can do better« sedaj dosegljiva tudi v slovenskem jeziku

Brošura »Europe can do better« oziroma »Evropa je lahko uspešnejša« je sedaj prevedena tudi v slovenski jezik. V brošuri so povzeta priporočila s…
Preberite več

e-Uprava v Sloveniji, Korak bliže uporabnikom

Javna uprava služi svojemu namenu, če storitve izvaja učinkovito, kakovostno, hitro in pregledno z uporabo napredne informacijsko-komunikacijske…
Preberite več

»Europe can do better« - dobre prakse držav članic EU

Predsednik visoke skupine (HLG – High Level Group), dr. Edmund Stoiber, predstavil implementacijo EU zakonodaje posameznih držav članic na…
Preberite več

Poenostavitev sistema plačevanja davkov

S 1. 10. 2011 je začel veljati nov način plačevanja davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ter javnofinančnih prihodkov, ki uvaja zmanjšanje…
Preberite več

Vzpostavitev poslovnega portala EKT - enotne kontaktne točke

9. februarja je na Ministrstvu za javno upravo potekala delavnica na temo Vzpostavitve poslovnega portala - enotne kontaktne točke za podporo…
Preberite več

Kakšni so roki za pridobitev dovoljenj na področju okolja in prostora?

S shematskim prikazom prikazujemo razkorak med minimalno postavljenimi in dejanskim roki za pridobitev dovoljenj na področju okolja in prostora.
V…
Preberite več

Slovenija na visokem 2. mestu po raziskavi EUAPME

Na podlagi raziskave Evropskega združenja za obrt, malo in srednje veliko podjetništvo (EUAPME, september 2011), ki je krovna organizacija nacionalnih…
Preberite več

Poenostavljen postopek vlaganja prijav v obvezna socialna zavarovanja

Z uveljavitvijo sprememb ZMEPIZ-B (Ur.l. RS, št. 25/11) do prihranka v vrednosti 410.935,65 EUR za poslovne subjekte na letni ravni.
Preberite več

S programom »Minus 25 %« do prihrankov v času in denarju

Države po svetu se v zadnjem času soočajo z mnogimi izzivi. V Sloveniji so se, podobno kot v drugih evropskih državah, skozi finančno in gospodarsko…
Preberite več

Nov zakon z delovnopravnega področja

Od 3. decembra v veljavi nov zakon s področja varnosti in zdravja pri delu (ZVZD-1), ki prinaša številne poenostavive.
Preberite več

Aktualno – predlog nove Uredbe o odpadkih

Predlog nove Uredbe o odpadkih na podlagi Zakona o varstvu okolja, ki je vključen v Akcijski program "minus 25 %" administrativnega razbremenjevanja.
Preberite več

Vlada RS sprejela načrt ukrepov za zmanjšanje bremen in poenostavitev postopkov

Pristojni resorji so do 22. junija posredovali podatke o skupno 295 ukrepih. Skupni programski načrt za četrto fazo ...
Preberite več