Oddajte pobudo

Že 15. leto zapored z ministrstvi uspešno rešujemo ukrepe iz Enotne zbirke ukrepov

Logo STOP Birokraciji

Na področju priprave boljše zakonodaje, odprave administrativnih ovir in poenostavitve postopkov so ministrstva v letu 2022 realizirala 20 ukrepov.

V tem času sprejemamo tudi nove pobude državljanov in poslovnih subjektov za odpravo administrativnih ovir preko portala STOP Birokraciji, ki je osrednji spletni portal predstavitve in spremljanja napredka na področju odprave administrativnih ovir, priprave boljše zakonodaje in sodelovanja z javnostjo. Pogosto se prav na osnovi pobud, ki jih uporabniki posredujejo preko portala STOP Birokraciji, v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi sproži reševanje konkretnega problema. Zainteresirana javnost lahko spremlja kateri so ti ukrepi in kakšen je napredek realizacije posameznih ukrepov na spletni strani Enotna zbirka ukrepov. Vsak ukrep ima opredeljene naloge, odgovorni organ za realizacijo posamezne naloge, rok za realizacijo, vir, sodelujoče organe ter stanje posameznih poročanj.

Za določene ukrepe na Ministrstvu za javno upravo s pomočjo mednarodno priznane metodologije        » The Standard Cost Model« pripravimo tudi oceno učinkov spremembe ukrepa, kjer ovrednotimo tako kvantitativne kot kvalitativne vidike sprememembe. V letu 2022 so bile opravljene tri ocene učinkov iz katerih izhajajo ocenjeni prihranki v višini 3,4 mio EUR.

Trenutno imamo v Enotni zbirki ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje (v nadaljevanju Enotna zbirka ukrepov) 418 ukrepov, od tega je 332 realiziranih, 79 delno realiziranih in 7 nerealiziranih.

Seznam realiziranih ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov v letu 2022 je naveden v letnem poročilu.