Oddajte pobudo

V prihodnjem letu izdelava fotografij za osebne dokumente pri pristojnem organu

Osebna izkaznica

Posamezniki ob vložitvi vloge za izdajo identifikacijskega dokumenta predložijo fotografijo v fizični obliki oziroma fotografijo v elektronski obliki, ki jo izdelajo posebej za to pooblaščeni fotografi. V postopku izdaje identifikacijskega dokumenta lahko pride do zlorabe v primeru, ko posameznik predloži fotografijo druge, podobne osebe na kateri sta združeni podobi dveh obrazov, kar uradna oseba težko opazi. V obdobju od januarja 2020 do konca oktobra 2021, je bilo na podlagi ugotovitev, da je bila k vlogi predložena fotografija druge osebe, na upravnih enotah razveljavljenih 40 potnih listov

Učinkovito rešitev predstavlja samo zajem fotografije za izdelavo identifikacijskega dokumenta neposredno na upravni enoti ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini. Zajem fotografije je tako nadzorovan, njeno spreminjanje pa ni mogoče.

Predlog poleg preprečitve zlorab prinaša tudi druge pozitivne učinke in dolgoročne prihranke:

  • Obisk fotografa lahko za državljana predstavlja administrativno oviro, saj je za to potreben obisk lokacije in poraba časa. Storitve ni mogoče izvajati kjerkoli in kadarkoli.
  • Pridobitev ustrezne fotografije je lahko še posebej problematična za državljane v tujini (sploh izven držav EU), kjer niso nujno uveljavljeni ustrezni standardi za ustrezno kvaliteto fotografije ali pa so fotografske storitve težko dostopne.
  • Fotografija predstavlja dodaten strošek izdelave identifikacijskega dokumenta.
  • Državljani ob vlogah pogosto prilagajo neustrezne fotografije, ki so prestare, v primerih, ko fotografija ob vlogi ni ustrezna, uradna oseba stranko napoti k predložitvi nove fotografije, kar onemogoča takojšnjo izvedbo postopka oz. zahteva njegovo ponovitev, stranka mora izvesti oblik pri pristojnemu organu dvakrat.
  • Fotografi kljub večkratnim opozorilom izdelujejo fotografije z neustreznim ozadjem, na katerega implementacija zaščite fotografije ni mogoča.

Ministrstva morajo pristopiti k pripravi spremembe zakonodaje in ob tem opredeliti dopustne izjeme.

Ob predlagani rešitvi ministrstva preučijo tudi dodatne možnosti digitalizacije na področju izdaje identifikacijskih dokumentov, kot je npr. posodobitev trenutnega načina vnosa podatka o vročitvi potnega lista in osebne izkaznice v evidenco izdanih potnih listom oziroma evidenco izdanih osebnih izkaznic.

V prihodnjem letu nas čaka tudi izdaja novih biometričnih osebnih izkaznic, ki bodo tudi nosilke sredstev elektronske identifikacije in kvalificiranega potrdila za elektronski podpis.

Tovrstno pobudo smo prejeli tudi preko portala STOP Birokraciji, kjer pobude in predloge državljanov ter poslovnih subjektov preučimo skupaj s pristojnimi organi in nato oblikujemo konkretne ukrepe.

Oddajte pobudo na STOP Birokraciji tudi vi in nato spremljajte njeno realizacijo v Enotni zbirki ukrepov

Vir: Vlada RS, gov.si, 11. 11. 21, Žurnal24, 12. 11. 21