Oddajte pobudo

Pozitivni učinki uvedbe elektronskih bolniških listov - eBOL

Zdravnik in zdravnica v rokah držita kartoteko. Logotip SPOT, Slovenska poslovna točka, napis eBOL, Elektronski bolniški list v letu 2020. Izdanih 1,65 mio izdanih elektronskih bolniških listov, vsaj en bolniški list je elektronsko podpisalo 746 zdravnikov, vsaj en bolniški list je preneslo 28.064 delodajalcev.

Delodajalci do bolniških listov za svoje zaposlene od 1. 2. 2020 dostopajo neposredno prek portala SPOT oz. spletnega vmesnika eBOL & eNDM. V tem času je bilo izdanih 1,65 milijona elektronskih bolniških listov in oddanih kar 5.104 elektronskih zahtevkov za nadomestila plač.

Eden izjemnih pozitivnih učinkov o dobrem letu uvedbe elektronskih bolniških listov (eBOL) se kaže še posebej v času epidemije, saj je digitalizacija bolniškega lista doprinesla k bistvenemu zmanjšanju osebnih stikov in s tem manjšemu tveganju za prenos okužbe. Zaposleni lahko do svojega bolniškega lista pridejo s pomočjo telefonskega klica zdravnika, če le ta oceni, da ponovni pregled več ni potreben, prav tako pa jim več ni potrebno dostavljati papirnega bolniškega lista svojim delodajalcem.

Uvedba eBOL je korenito spremenila procese dela v podjetjih, kadrovskih in finančnih službah vseh poslovnih subjektov, prav tako tudi na strani izbranih osebnih zdravnikov oz. izvajalcev zdravstvenih storitev na primarnem nivoju.

Delodajalcem poenostavljeni postopki obračuna plač predstavljajo tako prihranek v času kot denarju, saj se podatki pridobivajo elektronsko. Posledično je tudi manj napak pri obračunu plač, ki so bile predhodno posledica napak pri ročnem vnosu podatkov iz BOL in napak na BOL. Vse skupaj pomeni tudi manj zavrnitev zahtevkov in eZahtevkov s strani ZZZS, ker so podatki zahtevkov usklajeni z eBOL. Vse več delodajalcev se tako po podatkih oddanih vlog odloča za elektronsko oddajo vloge, ki jo je možno urediti preko portala ali preko vmesnika eBOL in eNDM, saj jim ob tem tudi ni potrebno več treba prilagati fotokopij ali skeniranih BOL. Skupaj je bilo v letu 2020 oddanih kar 5.104 elektronskih zahtevkov.

Poenostavitev postopkov in prihranke so občutili pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, osebnih zdravnikih, zavarovancih, delodajalcih, Finančni upravi, Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Podrobneje lahko poenostavitve za posamezne deležnike preverite TUKAJ.