Oddajte pobudo

Prihranki v času in denarju za različne deležnike z uvedbo eBOL

Z uvedbo eBOL do skupno 11,5 MIO EUR prihrankov na tako v času in denarju za različne deležnike v procesu. Poenostavitve in razbremenitve so za posamezne deležnike sledeče:

Izvajalci zdravstvene storitev (družinski zdravniki in pediatri) – znižanje stroškov za okoli 52 % oziroma 751.587,30 EUR na letni ravni:

 • zmanjšanje stroškov poslovanja, ker se ukine nakup listin BOL in odpravi tiskanje;
 • dostopni celoviti podatki o dosedanjem staležu pacienta;
 • manj napak pri predpisovanju staleža – manj ponovnih obiskov pacientov zaradi popravljanja BOL;
 • manj obiskov pacientov v ambulanti – izdaja eBOL v odsotnosti zavarovane osebe, če zdravnik oceni, da za izdajo eBOL ni potreben pregled pacienta;
 • odprava pošiljanja podatkov na NIJZ za zdravstveno statistiko, ker bo podatke NIJZ-ju zagotovil ZZZS.

Zavarovanci – znižanje stroškov za okoli 45 % oziroma 2.355.128,01 EUR na letni ravni:

 • pridobitev eBOL brez obiska v ambulanti, če zdravnik oceni, da ni potreben osebni pregled zavarovanca;
 • eBOL se lahko izda za začasno zadržanost od dela v določenih primerih vnaprej;
 • BOL ni potrebno dostaviti delodajalcu, saj ga bo nadomestil eBOL, ki ga bodo izvajalci zdravstvenih storitev elektronsko posredovali delodajalcu;
 • eBOL se lahko izda za začasno zadržanost od dela do 5 koledarskih dni vnaprej.

Samostojni zavezanci – znižanje stroškov za okoli 60 % oziroma 664.118,48 EUR na letni ravni:

 • poenostavitev vlaganja zahtevkov za refundacijo nadomestila plač, ker jim ne bo več treba iti na FURS za izpolnitev podatkov o osnovi za obračun na hrbtni strani BOL;
 • poenostavitev obračuna prispevkov za socialno varnost, ker bo predizpolnjen obračun na portalu eDavki še bolj celovit.
   

Delodajalci – znižanje stroškov za okoli 63 % oziroma 7.330.129,36 EUR na letni ravni:

 • poenostavljeni postopki obračuna plač, ker se bodo podatki pridobili elektronsko;
 • manj napak pri obračunu plač, ki so bile posledica napak pri ročnem vnosu podatkov iz BOL in napak na BOL;
 • poenostavitev priprave in vlaganja zahtevkov in eZahtevkov za refundacije nadomestil plač, ker ne bo več treba prilagati fotokopij ali skeniranih BOL;
 • manj zavrnitev zahtevkov in eZahtevkov s strani ZZZS, ker bodo podatki zahtevkov usklajeni z eBOL in podatki eBOL bolj točni kot so sedaj na BOL.
   

Zaposleni na FURS – znižanje stroškov za okoli 54 % oziroma 82.494,38 EUR na letni ravni:

 • poenostavljen postopek posredovanja podatkov o osnovi za obračun nadomestila plač v primerih samostojnih zavezancev.
   

Zaposleni na ZZZS – znižanje stroškov za okoli 25 % oziroma 363.931,82 EUR na letni ravni:

 • poenostavljen proces prevzema zahtevkov za nadomestila plač;
 • izboljšan in celovit sistem baze podatkov;
 • manj napak pri kontroli zahtevkov za nadomestila plač zaradi avtomatske kontrole podatkov.