Oddajte pobudo

Novi realizirani ukrepi za podjetja in državljane iz Enotne zbirka ukrepov

Dve roki, ki držita sestavljanki (puzzla)

Na Ministrstvu za javno upravo smo v sodelovanju z ostalimi ministrstvi pripravili 14. poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti.

Na zadnji dal leta 2021 je bilo v Enotni zbirki ukrepov objavljenih 408 ukrepov, od tega je:

  • realiziranih 312 ukrepov (76,5 %);
  • delno realiziranih 84 ukrepov (20,6 %);
  • nerealiziranih 12 ukrepov  (2,9 %).

Med pomembnejšimi na novo realizirani ukrepi so:

Spremljanje stanja realizacije ukrepov po letih kaže zadovoljiv napredek, saj se je v zadnjem poročevalskem obdobju (1. 1. 2021 do 31. 12. 2021) število realiziranih ukrepov povečalo za 18 ukrepov. Ob primerjavi se je zaznal tudi napredek na področju delno realiziranih ukrepih, saj so ministrstva začela aktivnosti v smeri realizacije na 7 ukrepih. Enotna zbirka ukrepov pa se tudi redno dopolnjuje z novimi ukrepi, ki jih zbiramo preko portal STOP Birokraciji ali jih predlagajo ministrstva.

K realizaciji zastavljenih ukrepov je med drugim pripomoglo povečano zavedanje o pomenu teh ukrepov, ki državljanom oziroma podjetjem olajšajo poslovanje z državo, nudijo nove priložnosti, dvigujejo konkurenčnost in izboljšujejo življenjski standard.

Napredek stanja realizacije posameznih ukrepov spremljate na spletni strani Enotna zbirka ukrepov in na portalu STOP Birokraciji.