Oddajte pobudo

Ministrstva realizirala ukrepe iz Enotne zbirke ukrepov

Ljudje s kosi sestavljanke; vir: Pixabay

Na Ministrstvu za javno upravo smo v sodelovanju z ostalimi ministrstvi pripravili 16. poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov za boljšo zakonodajo in poslovno okolje ker dvig konkurenčnosti, s katerim se je Vlada Republike Slovenije seznanila na redni seji 17.4.2024.

Od nastanka zbirke do 31.12.2023 je bilo s strani resorjev obravnavanih 423 ukrepov. Od tega jih je kar 348 realiziranih, 68 v fazi realizacije in 7 je še nerealiziranih ukrepov.

Nekateri na novo realiziranimi ukrepi so:

Do trenutka poročanja je bilo opravljenih tudi 60 evalvacij učinkov realiziranih ukrepov. Evalvacijska poročila za vsak posamezen evalviran ukrep so dosegljiva na portalu STOP Birokraciji, na podstrani Dobre prakse.

K realizaciji zastavljenih ukrepov je pripomoglo povečano zavedanje o pomenu realizacije ukrepov, ki državljanom in/ali podjetjem olajša poslovanje z državo, nudi nove priložnosti, dviguje konkurenčnost in nenazadnje izboljšuje zakonodajno okolje.

Vse podrobnosti o ukrepih iz Enotne zbirke ukrepov v letu 2023 so navedene v letnem poročilu.