Oddajte pobudo

Vpliv spremembe »Uredbe o delovnem času v organih državne uprave« na ministrstva

Uredba o delovnem času v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 44/19) omogoča uslužbencem državne uprave premakljiv delavni čas.

Pretekla ureditev je določala premakljiv začetek delovnega časa med 7.30 in 9. uro, ter premakljiv konec delovnega časa med 15.30 in 17.30, oziroma v petek med 15.00 in 16.30. Z Uredbo o spremembah Uredbe o delovnem času v organih državne uprave, ki je stopila v veljavo z 20. 7. 2019, je nastala sprememba premakljivega delovnega časa in sicer začetek je med 7.00 in 9. uro, premakljiv konec delovnega časa med 15.00 in 17.30 oziroma v petek med 14.30 in 16.30.

Predstojnik organa ima vedno možnost, da lahko odredi drugačen premakljiv začetek in konec delovnega časa, kot je to določeno z Uredbo o delovnem času v organih državne uprave in sicer na predlog javnega uslužbenca in na podlagi opravičenih razlogov.

Opravičeni razlogi se običajno upoštevajo predvsem:

-  lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja javnega uslužbenca;

-  dnevna vožnja na delo in iz dela, če je oddaljenost od doma do delovnega mesta daljša kot 70 km;

-  zdravstveni razlogi javnega uslužbenca;

-  drugi opravičeni razlogi javnega uslužbenca.

 

Praksa izdaje sklepov po ministrstvih je bila že pred samo spremembo uredbe zelo različna. Po spremembi uredbe je bilo ugotovljeno, da se je število izdanih sklepov z Uredbo o spremembah Uredbe o delovnem času v organih državne uprave, na večini ministrstev izrazito zmanjšalo.

Izbrana metoda vrednotenja je v procesu evalvacije pokazala, koliko se je zmanjšalo breme na javnofinančni proračun na letni ravni vendar bi želeli poudariti, da se je z vidika fleksibilnejšega urnika delovnega časa, kot pozitivni učinek prikazal predvsem prihranek časa. Tu gre predvsem za kvalitativni učinek in je eden izmed pomembnejših pozitivnih vidikov uvedbe spremembe Uredbe o delovnem času v organih državne uprave.

Z vidika poenostavitev to na eni strani pomeni manj obremenitev za javne uslužbence, saj jim sprememba uredbe omogoča fleksibilnejši urnik delovnega časa in ni potrebe po vlaganju novih vlog za spremembo delovnega časa. Prihranek časa v tem primeru je zelo pomemben, ker je s tem tudi zadovoljstvo javnih uslužbencev večje. Na drugi strani gre na račun manj izdanih sklepov tudi za prihranek časa za kadrovsko službo na ministrstvih.

Podrobneje preverite v evalvacijskem poročilu »Spremembe uredbe o delovnem času v organih državne uprave - ministrstva«.