Oddajte pobudo

Virant napovedal STOP birokraciji!

Uvodoma je minister predstavil položaj Slovenija v primerjavi z ostalimi državami, ki so vključene v mednarodno analizo Doing Business. Slovenija je dobra na področju enostavnega in jo odlikuje zlasti enostavnost ustanavljanja podjetij. Visoko je ocenjena tudi v segmentu zaščite investitorjev, zelo slabo pa na področju pridobivanja sredstev za poslovanje in na področju registracije nepremičnin.

Pod skupnim imenom STOP birokraciji razumemo, da mora biti javna uprava prijazen in učinkovit servis za državljane in podjetja, je dejal minister Virant, ter dodal, da je naloga javne uprave, da ponuja rešitve in razmišlja inovativno. "Zato je strateški cilj vlade, da se v javni upravi poenostavi čim več postopkov, kar bi pripomoglo h konkurenčnosti gospodarstva in k zadovoljstvu državljanov," je še dodal. Skupna ocena prihrankov za odpravljene vse načrtovane administrativne ovire bi bila na letni ravni 360 milijonov evrov.

Med predvidenimi ukrepi je Virant izpostavil javno upravo brez obrazcev. Na zahtevo in ob sodelovanju stranke bo obrazec izpolnjevala uradna oseba in ga stranki nato le še dala v podpis. Uveljavitev takšne ureditve je v načrtu s 1. januarjem prihodnje leto.

Kot je poudaril Virant, bodo od uslužbencev zahtevali striktno upoštevanje pravila, da si državni organ vse potrebne podatke pridobi sam.

Od leta 2015 ministrstvo načrtuje tudi samodejno obnavljanje informacij oziroma vlog za upravičenost do socialnih in družinskih prejemkov, kot so štipendije, otroški dodatki in znižanje plačila vrtca.

Prav tako na ministrstvu pripravljajo projekt zmanjševanja administrativnih ovir za podjetnike. Virant med drugim obljublja poenostavitev pridobivanja gradbenih dovoljenj, odpravo zaostankov na Agenciji RS za okolje in nadgradnjo sistema Vem, ki bo deloval tudi za pridobivanje dovoljenj.

Na ministrstvu je v okviru načrtovanih ukrepov za spodbujanje gospodarstva v načrtu tudi vzpostavitev enotne kontaktne točke za izdajo dovoljenja za prebivanje in delo tujcev ter prenova sistema "pavšalistov" (sistem za vstop v pavšalni sistem obdavčitve).

Virant je ob tej priložnosti predstavil osveženi in prenovljeni spletni portal Stopbirokraciji.si. Portal sicer deluje že približno dve leti, gre pa za portal, na katerem se zbirajo predlogi in pobude za odpravljanje administrativnih ovir tako s strani državljanov kot s strani gospodarstvenikov. Vse prispele pobude pregleda posebna skupina na ministrstvu, nato pa jih posreduje v reševanje pristojnim resorjem oziroma jih vključi tudi v akcijski program za odpravo administrativnih ovir (ki se sproti obnavlja in dopolnjuje, potrjuje pa ga Vlada). Gradivo z novinarske konference: - 2. poročilo o izvajanju aktivnosti odprave administrativnih ovir - Posamični ukrepi - PPT predstavitev - Povzetek vsebine - Zvočni posnetek konference - Video posnetek konference