Oddajte pobudo

Strategija razvoja javne uprave 2015 - 2020 (Javna uprava 2020) v medresorsko in javno obravnavo

Strategija razvoja javne uprave
Javna uprava 2020 (Strategija razvoja javne uprave 2015 -2020) je enovit krovni strateški dokument, ki pomeni tudi podporo in zavezo za uresničevanje strategije razvoja celotne države, v najširšem smislu pa pomeni zavezo uporabnikom storitev javne uprave, javnosti ter nenazadnje Evropski komisiji, da bodo zapisani cilji in ukrepi premišljeni, realni in tudi izvedeni.

Uspešna javna uprava je ena od ključnih prioritet Slovenije, saj predstavlja temelj za razvoj države in družbene blaginje. Državljani in gospodarstveniki namreč potrebujemo fleksibilno in odzivno javno upravo, ki bo delovala transparentno, strokovno, odgovorno ter skladno z načeli dobrega upravljanja. Potrebujemo servis, ki nas ne bo oviral pri delu in vsakdanjih opravilih, temveč bo omogočil opraviti obveznosti na enem mestu in na daljavo, ažurno odgovoril in se opredelil do vprašanj, pobud in predlogov vseh uporabnikov storitev. Želimo imeti javno upravo, ki bo ustvarjala učinkovito zakonodajno in vzpodbudno poslovno okolje. Za dosego omenjenega pa potrebujemo krovno strategijo z jasnimi smernicami, cilji, ukrepi, nosilci in rokom izvedbe, ki bodo usmerjali delovanje javne uprave.

Že od leta 2005 za področje javne uprave ni bilo sprejetega krovnega strateškega dokumenta, ki bi bil podlaga za njeno prenovo in modernizacijo, zato je bila potrebna nova vizija, z ambicioznimi akcijskimi načrti za napredek, ki jih je Vlada RS zapisala že v  Izhodišča za pripravo Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2015- 2020 v začetku leta 2014.

Javna uprava 2020 (Strategija razvoja javne uprave 2015 - 2020) bo enoten strateški dokument, ki bo podlaga za dvoletne akcijske načrte ukrepov po posameznih strateških ciljih in vsebinskih področjih javne uprave. Želja Ministrstva za javno upravo je pridobiti čim več predlogov, mnenj in stališč o pripravljeni strategiji, zato pozivamo vso zainteresirano javnost, da se vključi v pripravo omenjenega dokumenta.

Osnutek Strategije razvoja javne uprave 2015 - 2020 bo danes, 23.12.2014, poslan različnim organom, institucijam v medresorsko obravnavno, objavljen pa bo tudi na spletnih straneh: e-Demokracije, Ministrstva za javno upravo, Stop birokraciji ter na portalu Nio, kjer bo dostopen vsej zainteresirani javnosti.

Vabljeni k posredovanju predlogov ali dodatkov na Strategijo najkasneje do 26. januarja 2015 na elektronski naslov: gp.mnz@gov.si. (Kontaktni osebi na Ministrstvu za javno upravo: Mateja Arko Košec, e-pošta: mateja.arko-kosec@gov.si in Vesna Gajšek, e-pošta: vesna.gajsek@gov.si). Naprošamo vas, da zaradi lažje vključitve predlogov, le-te posredujete v obliki, kot je prikazana na priloženem vzorcu. Poziv strokovni in drugi javnostiJavana uprav 2020 (Strategija razvoja javne uprave 2015 - 2020) - osnutekVzorec za predlogeKratka predstavitev vsebine strategije