Oddajte pobudo

Sprememba prostorske zakonodaje

Ministrstvo za notranje zadeve je v sodelovanju z ostalimi resornimi organi  pripravilo prenovljeni Akcijski program za odpravo administrativnih ovir in znižanje administrativnih bremen, ki skupno vključuje 269 ukrepov po posameznih prioritetnih področjih. Novi program poleg še nerealiziranih ukrepov iz leta 2011 zajema tudi zaveze vlade, ki izhajajo iz Koalicijske pogodbe. Največji poudarek v programu je namenjen procesu razbremenjevanja na področju okolja in prostora, širšem delovno pravnem področju, koheziji, področju financ in področju gospodarstva. Na področju prostorske zakonodaje se v Zakonu o graditvi objektov, Zakonu o prostorskem načrtovanju in Zakonu o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomenav prostor predvideva: - da investitorju ni več potrebno pridobiti projektnih pogojev, odločitev je prepuščena investitorju oziroma projektantu  - za enostanovanjske stavbe ne bo potrebno pridobiti uporabnega dovoljenja  - skrajšanje rokov na 15, 30 oziroma največ 60 dni  - dosledno upoštevanje molka organa  - za investicijske vzdrževalne posege v objekt (menjava strehe) ne bo potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja  - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ne bo več potrjevalo občinskih prostorskih načrtov  - hitrejše spreminjanje občinskih prostorskih načrtov. Pri omenjenem paketu prostorske zakonodaje gre za spremembe zakonodaje, predvsem v tistem delu, kjer se je dosedanje izvajanje pokazalo za neustrezno in kjer se je ocenilo, da brez sprememb regulative na tem področju ne bo mogoče v razmeroma kratkem času uveljaviti nekaterih rešitev prostorskega načrtovanju. Tudi na področju okolja so pripravljeni konkretni predlogi za poenostavitev zakonodaje in razbremenitev gospodarstva ter državljanov, ki posegajo v določbe Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki.