Oddajte pobudo

Slovenija 5.0, naša in uspešna

Slovenija 5.0, naša in uspešna je iniciativa organizacij Gospodarskega kroga. Kot so zapisali je cilj na enem mestu zbrati gospodarske in druge ukrepe za to, da se Slovenija zavihti med 10 najuspešnejših in najbolj zaželenih držav za življenje. To bodo dosegli z redno komunikacijo in izmenjavo stališč ter oblikovali skupne predloge v šestih sklopih z možnostjo razprave o njih. 

Za začetek je usmeritev vitka država v katero sodijo debirokratizacija, večja učinkovitost v administrativnih postopkih in uvedba razvojne kapice.

Na področju debirokratizacije se predlaga zmanjšanje števila predpisov v višini 5 % letno. Kot pravijo v združenju je Slovenija v zadnjih tridesetih letih povečala število predpisov, ki urejajo poslovanje, s tem, da se ni bistveno povečala pravna varnost, preglednosti in zakonitost poslovanja. Podjetja in državljani se v tej množici vse težje znajdejo, poslovanje pa je tudi občutno dražje. 

Vlada RS je ustanovila poseben Strateški svet za debirokratizacijo, ki pripravlja predlog Zakon o debirokratizaciji, ki v enem delu naslavlja prenovo slovenskega pravnega reda in rešuje izpostavljeno problematiko.

Administrativnimi postopki so predolgi, zlasti na okoljskem področju, zato se podjetja ne odločajo za investicije v Sloveniji, ker v primerjavi z nekaterimi drugimi državami predolgo čakajo na ustrezne odgovore. Konkretne spremembe potrebujeta tudi sistem plač v javnem sektorju in poročanje podjetij. 

Ministrstvo za javno upravo se tudi preko aktivnosti, ki jih vodimo v okviru projekta STOP Birokraciji aktivno vključuje v pripravo boljših predpisov in poenostavitev postopkov tako z gospodarskimi združenji kot pripravljavci predpisov na posameznih področjih. Več ukrepov je vključenih v Enotno zbirko ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje, ki so bili plod medsebojnega sodelovanja. Ministrstvo se s združenji srečuje tudi na delavnicah, kjer posamezni predlog predpisa kvalitativno in kvantitativno ovrednotimo in pripravimo t.i. MSP testa, preračun učinkov sprememb predpisa na gospodarstvo.

Zadnji predlog naslavlja Socialno-razvojna kapica pri 2,5-kratniku povprečne plače, kar je nujna investicija Slovenije v visoko izobražene sposobne posameznike in temelj oblikovanja prijaznega poslovnega in družbenega okolja, ki spodbuja razvoj in pomembno vpliva na delovna mesta z dodano vrednostjo. 

Kot poudarjajo v gospodarskem krogu vsak korak šteje. Začnimo z razvojnimi spremembami takoj. Temu se pridružujemo tudi v okviru projekta STOP Birokraciji, kjer si želimo tudi v prihodnje konstruktivnega sodelovanja.