Oddajte pobudo

Realiziranih 24 dodatnih ukrepov

Vlada Republike Slovenije se je 29. maja 2020 seznanila z 12. poročilom o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti.

Cilj ukrepov je krepitev rasti gospodarstva, povečevanje konkurenčnosti podjetij, kakor tudi vzpostavitve stabilnega domačega poslovnega okolja in privlačnosti za investitorje ter boljše zakonodajno okolje.

Spremljanje stanja realizacije ukrepov po letih kaže zadovoljiv napredek, saj se je v zadnjem poročevalskem obdobju število realiziranih ukrepov povečalo za 24 ukrepov. Ob primerjavi se je zaznal tudi napredek na področju delno realiziranih ukrepih, saj so se aktivnosti v smeri realizacije na novo pričele izvajati na 6 ukrepih. Enotna zbirka ukrepov se redno dopolnjuje z novimi ukrepi, in sicer je se v zadnjem poročevalskem obdobju dopolnila z 32 novimi ukrepi. Število ukrepov, kjer se aktivnosti še niso začele, ostaja enako, in sicer na 12 zastavljenih ukrepih.

Zainteresirana javnost lahko spremlja napred stanja realizacije posameznih ukrepov na spletni strani Enotna zbirka ukrepov in na portalu STOP Birokraciji.