Oddajte pobudo

Realiziranih 230 ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov

Vlada Republike Slovenije se je danes, 21. 3. 2018, seznanila z 10. poročilom o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti.

Enotna zbirka ukrepov je na dan 31. 12. 2017 dosegla 67,06 % realizacijo ukrepov, katerih namen je:

 • usmerjenost h krepitvi rasti gospodarstva,
 • povečanja konkurenčnosti podjetij,
 • vzpostavljanje stabilnega domačega poslovnega okolja,
 • vzpostavljanje privlačnega okolja za tuje investitorje.

Cilj aplikacije Enotna zbirko ukrepov je, da bi bile aktivnosti in ukrepi državne uprave pregledno urejeni na enem mestu. Aplikacija nudi pregled vseh ukrepov po odgovornih resorjih, nadzor nad njihovo realizacijo, pregled nad prihranki občin in za vse uporabnike napreden iskalnik, ki omogoča izpise podatkov po meri uporabnika. S sprejetjem Enotne zbirke ukrepov na Vladi RS se je stalna medresorska delovna skupina zavezala k rednemu letnemu poročanju o izvedenih aktivnostih.

Stanje realizacije ukrepov na dan 31. 12. 2017:

 •  realiziranih je 230 ukrepov (67,06 %);
 •  delno realiziranih je 105 ukrepov (30,61 %);
 •  nerealiziranih je še 8 ukrepov (2,33 %).

V 10. poročevalskem obdobju se je realiziralo 49 novih ukrepov. Stopnja realiziranih ukrepov se je tako med 9. poročevalskim in 10. poročevalskim obdobjem dvignila za 8,93 %. Kar kaže to, da stopnja realizacije napreduje v skladu s planiranimi aktivnostmi ministrstev.

Hkrati raste tudi število ukrepov, pri katerih se izvajajo aktivnosti v smeri realizacije, ter se posledično znižuje število ukrepov, kjer se aktivnosti še sploh niso pričele izvajati, kar predstavlja zgolj 2,33 % (8 ukrepov) zastavljenih ukrepov. Enotna zbirka ukrepov se je v zadnjem poročevalskem obdobju dopolnila z 28 novimi ukrepi iz dokumenta Mala DigitAgenda 2017 ter Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2017.

Med najpomembnejšimi realiziranimi ukrepi v zadnjem poročevalskem obdobju, ki je od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, so:

 • znižanje stroškov davčne izvršbe;
 • poenotenje elektronske vloge prijava za vpis v visoko šolstvo s postopkom priznavanja izobraževanja za namen izobraževanja na visokošolskih zavodih v RS;
 • čezmejno izvajanje storitev - Vzpostavitev elektronskega obrazca za napotitve delavcev v tujino (A1);
 • izdajanje certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika;
 • poenostavitev sistema za socialne prispevke - oddaja poročila o socialnih prispevkih na Finančni upravi Republike Slovenije;
 • doslednejše evidentiranje podatkov o nočitvah gostov ter poenostavitev in vzpostavitev enotne vstopne točke za poročanje o nočitvah gostov.

Na podlagi opravljenih evalvacij za navedene ukrepe ocenjujemo, da skupni prihranki na letni ravni za državljane in javno upravo znašajo 9.572.306,20 €.

Uporabne povezave:
-   10. poročilo o realiziciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov
-   Enotna zbirka ukrepov