Oddajte pobudo

Poenostavitev postopka podaljšanja pravice do državne štipendije

Na področju postopka dodeljevanja in nadaljnjega prejemanja državnih štipendij je bila uvedena velika sprememba v smeri poenostavitev in razbremenitev. Dijaki oziroma študentje vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo le enkrat in sicer prvo leto uveljavljanja. Vsa nadaljnja šolska oziroma študijska leta center za socialno delo odloča o štipendiji po uradni dolžnosti in tako štipendistu za nadaljnje prejemanje ni potrebno vložiti ponovne vloge.

Dijaki in študentje so s spremembo pridobili:

- avtomatizirano podaljšanje pravice do državne štipendije

- ukinitev vsakoletnega izpolnjevanja in vlaganja vlog

- večje zadovoljstvo

- prihranek časa 

- zmanjšanje administrativnega dela

 

Na podlagi evalvacijskega poročila skupno ocenjeni prihranki z poenostavitvijo postopka podaljšanja pravice do državne štipendije, tako upravičencev do državne štipendije, kot centrov za socialno delo znašajo 370.857 EUR na letni ravni.

Uvedba poenostavitve postopka podaljšanja pravice do državne štipendije je hkrati tudi pomemben korak naprej na področju digitalizacije. Naj omenimo, da centri za socialno delo, ko po uradni dolžnosti odločajo o dodelitvi pravice za nadaljnjo prejemanje državne štipendije, pri svojem delu zasledujejo načelo »samo enkrat« in si sami pridobijo podatke, ki so že na voljo znotraj posameznih organov, razen, če jih je treba posodobiti.

Več o podrobnostih lahko preverite v evalvacijskem poročilu.