Oddajte pobudo

Kakšni so roki za pridobitev dovoljenj na področju okolja in prostora?

S shematskim prikazom prikazujemo razkorak med minimalno postavljenimi in dejanskim roki za pridobitev dovoljenj na področju okolja in prostora.
V analizo so vključeni naslednji zakoni: Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), Zakon o varovanju okolja (ZVO-1), Zakon o vodah (ZV-1) in Zakon o ohranjanju narave (ZON).