Oddajte pobudo

Jasno strateško načrtovanje in management kakovosti v javni upravi – nujna za učinkovito delovanje javne uprave in zadovoljstvo uporabnikov

Služba za boljšo zakonodajo, upravne procese in kakovost (MNZ) je na Brdu pri Kranju organizirala seminar za pridobitev dodatnega znanja s področja strateškega načrtovanja in managementa kakovosti v javni upravi z naslovom "In-depth training on enhancing institutional capacity and efficient public administration and the CAF model (Common Assesment Framework)".

Seminar je bil namenjen pridobitvi praktičnih znanj in izkušenj, ki so potrebni pri izboljšanju upravnega dela in se nanašajo na pripravo Strategije razvoja javne uprave 2014–2020 ter akcijske načrte, ukrepe, kazalnike in merila v javni upravi, skladno s priporočili Evropske komisije.

Poudarek seminarja je bil tudi na povečanju preglednosti, odgovornosti ter uvedbi zunanjega ocenjevanja uspešnosti in postopkov za nadzor kakovosti z modelom CAF.

Izobraževanje, ki se ga je udeležilo preko 30 udeležencev  (članov delovne skupine za pripravo Strategije razvoja javne uprave 2014–2020), sta vodila priznana strokovnjaka na področju managementa v javni upravi iz Maastrichta: Nick Thijs in Patrick Staes. V okviru programa so potekale tudi delavnice za strateško načrtovanje ter uporabo metod merjenja uspešnosti delovanja in managementa v javni upravi in predstavitev koristi Evropskega modela CAF.

Stalne izboljšave ter inovativnost in kakovost v javni upravi imajo za razvoj države zelo velik pomen. Nova strategija razvoja javne uprave 2014–2020, ki je v pripravi, je za Slovenijo zelo pomembna, saj bo začrtala novo pot, cilje in akcijske načrte v podporo dviga učinkovitosti in uspešnosti poslovanja uprave.

V podporo nadaljnjemu razvoju kakovosti in vpeljavi modela CAF na Ministrstvu za notranje zadeve načrtujemo tudi vzpostavitev spletne elektronske baze dobrih praks kot enotne točke za dostop do praktičnih rešitev, ki v praksi preverjeno delujejo, kot tudi vrsto aktivnosti v podporo vpeljavi stalnih izboljšav in modela CAF v obliki delavnic, strokovnih srečanj, vzpostavitve baze notranjih ocenjevalcev ter končno tudi sistema zunanjega ocenjevanja po mednarodnih merilih.

Podobna izobraževanja in delavnice so tudi odlična priložnost za pridobitev dodatnih znanj, ki jih je moč uporabiti za nadgradnjo in uporabo že obstoječih orodij v javni upravi in so namenjena učinkovitemu delovanju, pregledu in nadzoru nad realizacijo ukrepov za boljše poslovno okolje npr. Enotni dokument za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti ter Aplikacija »Realizacija ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje«.