Oddajte pobudo

Dijaki in študenti bistveno ceneje in enostavneje do vozovnic za javni prevoz

Ministrstvo za šolstvo in šport je že v letu 2004 uvedlo dokaj kompleksen sistem subvencioniranja javnih prevozov za dijake in študente. Postopek je, vse do leta 2012 potekal tako, da so avtobusni prevozniki študente in dijake, na podlagi dohodnine oziroma proračuna družine, uvrščali v posebno lestvico in tako zaračunali ceno vozovnice, ki je bila odvisna od socialnega položaja družine.  Postopek izdaje vozovnice je bil administrativno obremenjujoč, tako za dijake/študente, kot tudi na strani prevoznikov in javne uprave. Predvsem pa je bil sistem edinstven na ravni EU, saj javnega prevoza sicer nikjer ne uvrščajo v socialno kategorijo. Ministrstvo za notranje zadeve (prej MJU) je že od leta 2007 opozarjalo na neustrezne rešitve, predloge ukrepov za spremembo pa je sprejela vlada v letu 2008 in tudi v letu 2009. Žal, do realizacije ni prišlo. Ob tem pa je bila manj ustrezna tudi rešitev, da se je subvencioniranje javnih prevozov po novem urejalo preko centrov za socialno delo in ne preko avtobusnih prevoznikov.
Ministrstvo za infrastrukturo in  prostor je pripravilo predlog spremembe Zakona o prevozih in realiziralo - Ukrep OAO št. 44 (2008/2009) – POENOSTAVITEV POSTOPKA SUBVENCIONIRANJA DIJAŠKIH IN ŠTUDENTSKIH VOZOVNIC in v letu 2012 tudi realiziralo omenjeni ukrep. Celotna sredstva namenjena subvencioniranju prevozov dijakov in študentov so se zaradi preglednosti in optimizacije prenesla na enega upravljavca in sicer Ministrstvo za infrastrukturo in promet. Dijakom in študentom se znotraj razreda oddaljenosti, omogoča dostop do izobraževanja po enotni ceni. Javni prevoz tako ni več socialna kategorija. Potrebno ga je vzpodbujati, tudi z nižjimi cenami. V večini bodo dijaki in študenti za mesečno vozovnico plačali enotno 20 evrov (do 60 km).Postopek je torej po novem enoten in popolnoma poenostavljen, saj dijakom ne bo potrebno več izpolnjevati obrazcev in stati v dolgih vrstah pred okenci prevoznikov ali centrov za socialno delo. Podobne ureditve poznajo tudi v drugih državah članicah EU. Za povprečnega dijaka oziroma študenta se bodo letni stroški v prvem razredu oddaljenosti (do vključno 60 km) zmanjšali za 842,20 EUR za železniški in 1.399,28 EUR za avtobusni prevoz. Analiza realizacije ukrepa je dostopna tukaj.