Oddajte pobudo

11,5 MIO EUR prihrankov na letni ravni z uvedbo eBOL

Na podlagi evalvacijskega poročila so skupno ocenjeni prihranki z uvedbo eBOL in z njo posledično vse opisane tehnične rešitve za informacijske sisteme 11.547.389,35 EUR na letni ravni.

Predvideva se tudi, da bo po uvedbi eBOL v primeru refundacijskih zahtevkov elektronsko oddanih okoli 50 % zahtevkov. Še vedno pa bo polovica refundacijskih zahtevkov posredovana v fizični obliki. Ob upoštevanju, da bi bili vsi zahtevki za refundacijo oddani po elektronski poti se ocenjuje nadaljnji potencial prihrankov v višini 3.016.415 EUR na letni ravni, ki jih bo smotrno v popolnosti izkoristiti v prihodnje.

S spremembami se ukinja:

  • ukinitev pridobivanje tiskanih potrdil o upravičeni zadržanosti od dela s strani zavarovancev;
  • ukinitev nakupa in tiska obrazcev za ambulante;
  • ukinitev ročnega prepisa podatkov iz potrdil v sisteme s strani delodajalcev;
  • ukinitev pridobivanja podatkov s strani FURS-a za samostojne zavezance pri refundacijskih zahtevkih;
  • ukinitev ročnega prepisa podatkov na potrdilo s strani FURS-a za samostojne zavezance;
  • ukinitev pridobivanja podatkov s strani zdravstvenih ambulant na strani NIJZ;
  • ukinitev posredovanja podatkov posamezne zdravstvene ambulante na NIJZ;
  • ukinitev pridobivanja podatkov iz različnih virov na strani SURS-a glede števila bolniških listov.

Ena izmed pomembnejših poenostavitev pri uvedbi eBOL je zmanjšanje administrativnega dela, hitrejši postopek v elektronski obliki za izvajalce zdravstvenih storitev, kar bistveno pohitri postopek priprave in prevzema na strani delodajalcev. Ocenjuje se tudi, da bo več kot polovici zavarovancev prihranjena pot do zdravnika ob zaključku bolniškega staleža, saj samo zaradi prevzema listine ne bo več potrebno obiskati osebnega zdravnika ali pediatra (v kolikor bo zdravnik strokovno ocenil da osebni pregled ni potreben ob zaključku staleža).

Uvedba eBOL je pomemben ukrep na področju digitalizacije. Vsaka digitalizacija z vidika poenostavitev prinese tudi spremembo v procesu dela. Cilj je, da se poslovanje z državo avtomatizira in optimizira, kar je odvisno tudi od pravilnega in celostnega pristopa na nivoju vsakega deležnika. Hkrati spremembe poenostavitev in vzpostavitve tehničnih rešitev izmenjave podatkov zasledujejo načelo »samo enkrat«, kjer se ne zahtevajo podatki, ki so že na voljo znotraj posameznih organov, razen, če jih je treba posodobiti. S tem bi se odpravilo tudi podvajanje zahtev s strani organov javne uprave za informacije, ki so že na voljo.   

Podrobneje o vsebini in izračunu preverite v evalvacijskem poročilu.