Oddajte pobudo

Spremljanje

levo

Spremljanje praktične uveljavitve predpisa pomaga ugotoviti, kako se uresničujejo cilji, ki so bili zastavljeni na začetku. Naknadna ocena predvsem pomaga določiti, ali so bili načrtovani cilji predpisa dejansko doseženi. K postopku preverjanja je treba pritegniti predstavnike zbornic, civilne družbe, strokovne in druge zainteresirane javnosti. Preverja se na podlagi metod in meril, ki so bila določena v fazi načrtovanja.

desno

Že v postopku sprejemanja predpisa se določi institucijo, organ oziroma resor, ki bo pregledoval dejansko izvajanje ciljev predpisa v praksi ter tudi po kolikšnem času (primeren rok je dve leti) se pripravi poročilo o izvajanju predpisa, doseženih ciljih ter morebitnih priporočilih.  

Izsledke tega koraka vpišete v vladno gradivo, Priloga 2 pod točko I.6.6.