Oddajte pobudo

Načrtovanje in izvajanje spremljanja

pripomocek 16 opis

V načrtu je treba opredeliti kdo bo pristojen za uveljavitev politike oziroma predpisa in kako se bo ta postopek izvajal.

Identificira se izvajalca, npr.: ministrstva, agencije, uradi, občine, civilna združenja, ipd.

Če bo za uveljavitev predpisa zadolžena kakšna nova institucija, ki ne deluje v javnem sektorju, je treba predvideti morebitne dodatne aktivnosti, hkrati pa navesti, ali se ta institucija z obveznostmi strinja in ali je predlagatelj preveril strokovnost, usposobljenost in drugo potrebno ustreznost.

Če je za izvajanje postopkov treba celo ustanoviti novo institucijo, je treba predvidevati tudi morebitne dodatne stroške. Če je udeleženih več institucij, je treba predvideti, na kakšen način bo potekalo usklajevanje med njimi in kako bodo zagotovljeni enotni standardi za izvajanje postopkov.

Določitev postopka implementacije mora vsebovati predvidevanja morebitnih problemov pri uvajanju določene politike ali predpisa in posebej določiti pristojnosti posameznim skupinam. V primeru, da se predvideva dodatno izpopolnjevanje za javne uslužbence ali če usposabljanje za prilagoditev na spremembe potrebujejo predstavniki gospodarstva, je to treba opredeliti. Hkrati je treba poiskati najugodnejše načine za postopek prilagoditve tako za javni kot za zasebni sektor

Uporabne povezave

Uporabne povezave

Program dela vlade dostopen na http://www.vlada.si/delo_vlade/program_dela_vlade/

Navodilo za izvajanje Poslovnika Vlade Republike Slovenije št. 10. Generalni Sekretariat Vlade Republike Slovenije, 20. 6. 2017

Navodilo za pripravo delovnega programa Vlade Republike Slovenije. Generalni Sekretariat Vlade Republike Slovenije, 26.10.2006

Poslovnik Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14)

Resolucija o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09)

Uredba o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/06 in 95/11)